İstaş Hazır Beton

İstaş Hazır Beton Antalya’da Bulunan Taş kırma eleme tesisi Agrega CE Belgelendirmesi ve Marka Tescil devir işlemleri Konusunda Firmamızı Tercih Etmiştir.

İlk Yardım Eğitimleri

İlk Yardım Nedir ?   A. TANIMIAniden hastalanan veya kazaya uğrayan kişinin hayatını kurtarmak ve doktora ulaştırılıncaya kadar, o andaki durumunun daha kötüye gitmesini önlemek için mevcut malzemelerle yapılan yardıma ilk yardım denir. İlk yardımı yapan kimse ne kadar bilgili olursa olsun doktorun yerini tutamaz. Bu husus unutulmamalıdır. Klinik osgb konusunda uzman ilk yardım eğitmenimizle […]

TSE Belgesi Yenilemesi Nasıl Yapılır?

Ara kontrol amacıyla TSE tarafından belirlenen aralıklarla üretim yeri incelemesi yapılarak gerekli görülürse üretim yerinden ve/veya piyasadan numune alınarak gerekli görülen muayene ve deneyler yapılır. Bu işlemlerin sonucunda belgelendirme şartlarından sapma yoksa Yıllık Yenileme ve Harç Ücretleri Yatırılarak belgenin geçerliliği devam eder.

Hazır Beton Kullanma Klavuzu

Hazır beton sipariş ederken dikkat edilecek hususlar Hazır betonun siparişi Hazır beton siparişi vermeden önce, yapınızda ne tür beton kullanılacağını doğru tespit etmeniz gerekir. Çünkü, birçok durumda sipariş edilen beton sınıf dayanımı, talebi karşılamasına rağmen, istenilen işlevi yerine getirmeyebilir. Örneğin, sülfatlı bir zemine dökülecek temel betonunda dayanıklılık özelliği, basınç dayanımından daha önemlidir. Beton sınıfı, mevcut […]

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

  Yasal Mevzuat: İşverenlerin yükümlülükleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 6 İşverenler; iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Bu hüküm kapsamında yasal mevzuat gereklerinin işyerlerinde gerçekleştirilmesi amacıyla; […]

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini Kimler Alabilir?

  •    4077 SAYILI TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI KANUNUNA GÖRE GARANTİ     KAPSAMINA GİREN ÜRÜNLERİ İMAL VE İTHAL EDEN KURULUŞLAR; Beyaz eşya servisleri, otomobil servisleri, bilgisayar, elektronik eşya servisleri vb. •    İHALE İLE KAMU HİZMETLERİNİ YAPAN VE YAPMAYA TALİP OLAN KURULUŞLAR; Yemek , temizlik, güvenlik, peyzaj, çamaşır yıkama, ilaçlama vb. hizmeti veren kuruluşlar •    GÜVENLİK RİSKİ […]

TSE Uygunluk Belgesi Nedir?

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl  olan belgedir.  

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

  KATEGORİ :  YÖNETMELİKLER  05.11.2010  BAŞLIK :  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26939 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar              Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam              […]

TSEK Belgesi Nedir?

  Kritere Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunmayan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ülkemizin şartları ve ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standardları esas alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSEK Markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, […]

G İşareti Hazır Beton

  HAZIR BETON NEDİR: Beton, agrega ( ince ve kaba agrega ), çimento ve suyun, kimyasal ve mineral katkı maddeleri ilave edilerek veya edilmeden homojen olarak üretim teknolojisine uygun olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, zamanla katılaşıp sertleşerek mukavemet kazanan önemli bir yapı malzemesidir. Hazır beton, kullanıcı olmayan şahıs veya kuruluş tarafından hazırlanarak taze halde […]

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

  KATEGORİ :  YÖNETMELİKLER  02.12.2011  BAŞLIK :  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ   Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)   Bayındırlık ve İskan Bakanlığından   Resmi Gazete Tarihi: 08/09/2002   Resmi Gazete Sayısı: 24870   BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar   Amaç   Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, bina ve diğer inşaat mühendisliği işleri dahil olmak üzere tüm […]

Acil Durum Planı

Acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak gereklidir. Doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için yapılması gerekli çalışma, planlama ve tatbikatların tümüne acil durum planlaması denmektedir. İşletmelerin acil durum planlamalarını, yangın söndürme, ilkyardım ve tahliye tatbikatları gerçekleştiriliyor. Bir yangın, deprem yada diğer […]

OHSAS 18001 Belgesi Faydaları Nelerdir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sağladığı yararlar şunlardır: Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak. Çalışan motivasyonu ve çalışan katılımını artırmak. İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek, iş veriminde artışın sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesi. Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, […]

Yatırım Teşvik Belgesi İçin İstenen Evraklar

Yatırım teşvik belgesi için İstenen Evraklar; – ÇED Raporu – SGK Borcu Yoktur Yazısı – Ticaret Sicil Gazeteleri, – İmza Sirküleri, – Vergi Levhası Fotokopisi, – Şirket Ortaklarının Şahsi Vergi Dairesi Adı ve Hesap Numaraları Listesi, – Şirket Ortaklarının Kısa Özgeçmişleri – Yatırım yeri Yatırımcıya Aitse Tapu Fotokopisi, Kiralık arsa  için 10, Bina için 5 […]

TSE Başvurusu İçin İstenen Evraklar

Türk Standartları Enstitüsüne Başvuru Gereken Evraklar 1- Ticaret Sicil Gazetesi 2- İmza Sirküsü 3- Vergi Levhası 4- Oda Kayıt Belgesi 5- Marka tescil belgesi veya Başvurusu 6- Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme. 7- Cokey Numarası (Cokey No Sorgulamak İçin Tıklayınız)

İş Guvenligi Uzmanlıgı Belgesi

  İş güvenliği uzmanlığı belgesinin başlangıç sınıfı C olup, belirli süre hizmet verilmesinden sonra B ve A sınıf belgeye yükselme imkanı mevcuttur. İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde […]

Yatırım Teşvik Belgesi Bölgeleri

  2012 Yılında Gözden Geçirilen Yatırım Teşvik Belgesi Sistemi ile yatırım yapılacak iller 6 bölgeye ayrılmıştır. 1.Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl İstanbul Denizli Karabük Çorum […]