BETON BORDÜR TAŞLARI- GEREKLİ ŞARTLAR VE DENEY METOTLARI

Bu standard, donatısız, çimento bağlayıcılı ön dökümlü beton bordür taşlarının malzemelerini,
özelliklerini, sahip olması gerekli şartları ve deney metotlarını kapsar.
Terimler ve tarifleri
Beton bordür taşı: Aynı veya farklı seviyelerde bulunan yüzeyleri, aşağıda verilenleri sağlamak üzere ayırmak için
kullanılan ön dökümlü beton birim.
– Fizikî veya görsel sınır meydana getirmek veya çevreleme,
– Tek olarak veya diğer bordür taşları ile birlikte drenaj kanalları,
– Farklı türde trafik için düzenlenen yüzeyleri birbirinden ayırma .
Kalınlık Bordür taşı üst yüzü ile yataklama yüzü arasındaki mesafe.
Yataklama yüzü Döşeme sonrasında zeminle temas eden alt yüz.
Yan yüz eğim açısı Şekil 1’de gösterildiği gibi, bordür taşı yan yüzünün, tüm yükseklik boyunca düşey düzlemle yaptığı
açı.
Pah Şekil 1’de görülen şekilde kesilmiş kenar.
Kenar Bordür taşının, iki yüzünün birleştiği kısmı. Kenar, pahlı, yuvarlatılmış, oluklu, açılı kesilmiş veya
aşındırılmış olabilir.

beton-bordur 1 Pah 2 Kalınlık α Yan yüz eğim açısı
Şekil 1 – Pah ve yan yüz eğim açısı

 

 

 

 

 

 

Biçim ve boyutlar
İzin verilen sapma sınırları
İmalâtçı tarafından beyan edilen anma boyutlarında izin verilen sapmalar aşağıda verilmiştir.
Uzunluk : En yakın mm’ye yuvarlatıldığında, 10 mm’yi geçmemek ve en az 4 mm olmak şartıyla ± %1.
Diğer boyutlar, çaplar hariç olmak üzere:
Yüzeyler için : En yakın mm’ye yuvarlatıldığında, 5 mm’yi geçmemek ve en az 3 mm olmak şartıyla ±
% 3.
Diğer kısımlar için : En yakın mm’ye yuvarlatıldığında, 10 mm’yi geçmemek ve en az 3 mm olmak
şartıyla ± % 5.
Bordür taşının bir boyutu üzerinde yapılan herhangi iki ölçümün arasında 5 mm’den fazla fark
olmamalıdır.
Yüzeyin düzgün, kenarın doğru olarak tanımlanabilmesi için, düzlemden ve doğrudan sapmaya
uygulanacak
toleranslar, Çizelge 83’de verilen değerlere uygun olmalıdır.

beton-bordur2