Beton Dökümünde Dikkatli Olunmalı
İş güvenliği ve işçi sağlığı, yalnızca hazır beton tesisleri içerisinde ve beton üretim sürecinde değil, betonun taşınması ve dökümü sırasında da dikkat edilmesi gereken bir konudur. Hazır beton sektöründe karşılaşılan iş kazalarının önemli bir miktarı beton dökümü sırasında meydana gelmektedir.
Bu nedenle, transmikser ve pompa operatörleriyle, varsa yardımcı elemanların beton dökümü sırasındaki muhtemel kaza riskleri ve bunlara karşı alınacak önlemler konusunda ciddi eğitimlerden geçirilmesi zorunludur.Beton dökümünde iş güvenliği dendiğinde öncelikle aşağıdaki noktaların gözden geçirilmesi gerekmektedir:

· Betonun, kullanılacağı alana güvenli bir şekilde taşınmasının tüm koşulları sağlanmışmı (yol, araç güvenliği vb),
· Transmikser, pompa ve taşıyıcı operatörleri, araçlarının tüm kontrol ve kullanım sistemleri konusunda yeterince bilgi ve eğitim sahibi mi,
· Bu operatörler araçların yanaşmasına ve beton dökümüne uygun olmayan alanlarda karşılaşabilecekleri riskler konusunda güvenlik açısından uyarılıp, eğitilmiş mi,
· Betonun taşınma sırasında uğrayabileceği muhtemel nitelik kayıplarının neden ve önlemleri konusunda bilgilendirilmişler mi,
· Transmikser, pompa ve taşıyıcı araçlar uygun şekilde aydınlatılmış mı,
· Özellikle pompa operatörleri, sık sık karşılaşılan ve pompa bumunun elektrik tellerine değmesiyle meydana gelen elektrik kazalarına karşı eğitimli mi; yüksek gerilim hatları civarında yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere uzaktan kumanda cihazları mevcut mu?