OHSAS 18001 İş Sağlıgı ve Güvenliği

ISO OHSAS 18001 genel anlamda iş güvenliği kavramı çalışanların, işletmenin ve üretimin her türlü tehlike ve zarardan korunmasını içermektedir. İnsan hayatının öncelik taşıması nedeniyle, işletme ve üretim güvenliği konularının ikinci planda kaldığı ve uluslar arası alanda iş güvenliği kavramıyla genel olarak çalışanların güvenliğinin ifade edildiği görülmektedir. Bu sistemle, çalışanlar, İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari […]

ÇED Belgesi

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır. Çevresel etki değerlendirmesi süreci Gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin […]

Beton Bordür Ürün Belgelendirme

Beton Bordür Ürün belgelendirme işlemleri için; – Fabrika Üretim Kontrol Sistemi (FÜK) – Ticaret Sicil Gazetesi – İmza Sirküsü – Vergi Levhası – Oda Kayıt Belgesi – Fabrikanın Adresini beyan edebileceğiniz resmi belge – Kullanılan Agrega Analiz Raporları – Çimento Analiz Raporları – Katkı kullanılıyor İse Katkı Analiz Raporları – TS 436 en 1340 Deneylerini yapabilecek firma bünyesinde […]

Beton Parke Ürün Belgelendirme

Beton Parke Ürün belgelendirme işlemleri için; – Fabrika Üretim Kontrol Sistemi (FÜK) – Kullanılan Agrega Analiz Raporları – Çimento Analiz Raporları – Katkı kullanılıyor İse Katkı Analiz Raporları – TS 2824 en 1338 Deneylerini yapabilecek firma bünyesinde kurulu labaratuar – Laboratuar Cihazlarına kalibrasyon yapılması – Kullanılan Suyun analiz Raporu – Renkli ürün yapılıyor ise Kullanılan […]

Beton Bordür Fiziksel Özellikler

Beton Bordür Fiziksel ve mekanik özellikler Beton bordür taşları aşağıda verilen gereklere uygun olmalıdır. Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya karşı direnç Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya karşı direnç, donma çözülme bakımından veya su emme’ye göre yapılacak deneylerden elde edilen sonuçların, uygunluk kriterlerine göre değerlendirilmesiyle tayin edilir. Buz çözücü tuz etkisiyle birlikte donma/çözülmeye karşı direncin tayini Numune ön […]

Beton Bordür Taşları

BETON BORDÜR TAŞLARI- GEREKLİ ŞARTLAR VE DENEY METOTLARI Bu standard, donatısız, çimento bağlayıcılı ön dökümlü beton bordür taşlarının malzemelerini, özelliklerini, sahip olması gerekli şartları ve deney metotlarını kapsar. Terimler ve tarifleri Beton bordür taşı: Aynı veya farklı seviyelerde bulunan yüzeyleri, aşağıda verilenleri sağlamak üzere ayırmak için kullanılan ön dökümlü beton birim. – Fizikî veya görsel sınır […]

Beton Parke Fiziksel Özellikler

Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya karşı direnç Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya karşı direnç, donma çözülme bakımından veya su emme için yapılacak deneylerden elde edilen sonuçların uygunluk kriterlerine göre değerlendirilmesiyle tayin edilir. Çizelge 77 – Su emme   Çizelge 78 – Buz çözücü tuz etkisiyle birlikte donma çözülme etkisine direnç    Yarmada çekme dayanımı Karakteristik yarmada çekme […]

Beton Parke

  BETON PARKE- ZEMİN DÖŞEMESİ İÇİN BETON KAPLAMA BLOKLARI  (TS 2824 EN 1338) Zemin döşemesi için kullanılan, donatısız, çimento bağlayıcılı beton kaplama bloklarının malzemelerini, özelliklerini, sahip olması gerekli şartları ve deney metotlarını kapsar. Bu standard, kaldırım, bağlantı yolu, bisiklet yolu, otoparklar, yollar, otoyollar, endüstriyel alanlar (limanlar ve iskeleler), havaalanı kaplamaları, otobüs istasyonları, petrol dolum istasyonları gibi […]

Beton Nedir?

Beton; dünyada sudan sonra en çok kullanılan bir malzemedir. Ekonomik olması, bileşenlerinin doğada bol miktarda bulunabilmesi, dayanımı ve dayanıklılığının yüksek, maliyetinin düşük olması, işlenebilirliği, yangına karşı direnci, üretiminde az enerji gereksinimi duyması, çevre dostu, estetik yapıların inşasına olanak sağlayan mühendislik özelliklerinden ve daha birçok özelliği ile alternatifsiz bir yapı elemanıdır. İlkel şekliyle 5000 yıl kadar […]

ISO 18001 Ohsas İş Sağlığı ve Güvenliği

Sağlık ve Güvenlik Politikasıİş sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sağlık ve Güvenlik Politikasının üç bileşeni olması gerektiğini belirtir :Genel politika yazısıOrganizasyonDüzenlemelerGenel Politika yazısı OHSAS 18001 de verilen İş Sağlığı ve Güvenliğinde istenen politikaya eşdeğerdir.  İş Sağlığı ve Güvenliği ( OH&S ) ( ISG )İş yerinde çalışanların, geçici çalışanların, taşeronların, ziyaretçilerin veya her hangi birisinin durumunu etkileyen […]

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları

• Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle tüm dünyada ticaret kolaylığının sağlanması• ISO 22000; diğer perakende standartları kapsar; standart ve kodeks ile ilişkili uluslararası bilinen yasal uygulamalardan bahseder, • Belirlenen kriterlerin dışındaki ürün oranındaki azalmadan dolayı maliyetlerin azalması ve firmanın vizyonunun korunması• Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımı ile risklerin hızlı, verimli ve dinamik kontrolü, • Gıda […]

ISO 14001 in Faydaları

Ulusal ve/veya uluslararası şartlara uyma Çevre etki değerlendirme ve kontrolü Rekabette avantaj sağlaması Pazar payının artırılması Kaynakların etkin kullanılması ile giderlerin azaltılması ve verimliliğin artırılması Acil durumlara (deprem,yangın, sel vb. gibi) ve kazalara karşı hazırlıkların yapılması, Kaza vb. olayların azaltılmasını sağlamak

ISO 14001 Standart Prensipleri

ISO 14001 STANDARD PRENSİPLERİYükümlülük Altına Girme ve Politika: Kuruluş çevre politikasını tayin etmeli ve çevre yönetim sistemine bağlılık taahhüdünde bulunmalıdır. Planlama: Kuruluş faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevre boyutlarını belirlemeli, bunların önemli olanlarını seçmelidir. Taahhütlerini gerçekleştirmek için amaç ve hedefler tespit etmeli, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerçekleştireceği faaliyetleri programlamalıdır. Uygulama ve İşlem: Kuruluş, çevre politikasını gerçekleştirmek, amaç ve hedeflerine […]