Yapı Malzemeleri Ce Belgelendirme (89/106/EEC)

89/106/EEC sayılı Direktif teknik düzenlemeler, standardizasyon ve yürürlüğe giriş prosedürleri bakımından en karmaşık yeniyaklaşım direktifidir. Bu direktif, binalar ve sivil mühendislik işleri de dahil, inşaat işlerinde daimi olarak kullanılmak amacıyla üretilen her türlü ürünün kapsamına girdiği “inşaat malzemelerine” uygulanır. Direktifin temel gereklerinde sağlık ve emniyetle ilgili olarak inşaat işleri için genel amaçlar ortaya konulmaktadır: mekanik […]

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

  KATEGORİ :  YÖNETMELİKLER  02.12.2011  BAŞLIK :  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ   Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)   Bayındırlık ve İskan Bakanlığından   Resmi Gazete Tarihi: 08/09/2002   Resmi Gazete Sayısı: 24870   BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar   Amaç   Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, bina ve diğer inşaat mühendisliği işleri dahil olmak üzere tüm […]