helal-gida-belgesi

Helal Gıda Belgesi Nedir? Helal gıdalar, İslami kurallara uygun olarak üretilen gıdalardır. 

 

Birçok ürün için Helal yada Haram açıkça bellidir. Ancak bazı ürünlerin helal olup olmadığı konusunda belirsizlik söz konusudur. Bu tür ürünlerin helal ya da haram olarak sınıflandırılabilmesi için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır

 • Helal olduğu açıkça belli olan gıdalar; ekmek, meyve, su vb.
 • Haram olduğu açıkça belli olan gıdalar; şarap, domuz eti, ölü hayvan eti vb.
 • Helal ya da haram olduğu açıkça belli olmayan gıdalar. Bunlar, bazı yönleriyle helal, bazı yönleriyle haram olarak değerlendirilebilecek özellikte olabilirler.Haram olan aşağıdaki türler hariç tüm gıdalar Helal kabul edilmiştir;
  •  Domuz/domuz eti ve bunlardan üretilen ürünler,
  •  Uygunsuz kesilen hayvanlar yada kesimden önce ölen hayvanlar,
  •  Allah’ın dışında herhangi bir tanrı ismi altında kesilen hayvanlar,
  •  Alkol ve sarhoş edici maddeler,
  •  Etçil hayvanlar, avlanmış kuşlar ve dışarıda kulağı olmayan kara hayvanları,
  •  Kan ve kandan yapılmış ürünler,
  •  Yukarıdaki ürünlerin herhangi biri ile temas eden ürünler.