isgum-kontrol-belgesi

İŞGÜM (İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü) Kontrol Belgesi, ithalatı yapılacak boya ve boya kimyasalları (white sprit, solvent, aerosol) tiner,vernik vb. sanayi yapıştırıcıları, kimyasal ürünlerin işçi sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğunun denetlenmesi ve ithalatın kayıt altına alınması amacı ile verilen “İzin” belgesidir.

2011 yılı itibariyle düzenlenen kontrol belgelerinde isgüm’e belge tesliminden sonra kesinlikle düzeltme yapılmayacaktır. ancak: evraklarda inceleme sonrasında yapılması gereken düzeltme varsa düzeltme ücreti talep edilecektir. düzeltme ücreti ödenmeden belgenin teslimi yapılmayacak ve gönderilmeyecektir.

KONTROL BELGESİ TALABİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

     A – Kontrol Belgesi talep formunun doldurulması :

 • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon  Numarası (GTİP) Kontrol Belgesi ve Faturada doğru olarak yazılacaktır.
 • Kontrol Belgeleri bilgisayar ortamında doldurulacaktır.
 • Kontrol belgesindeki ürün ismi ile Fatura ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formundaki ürün ismi ve Kod Numaraları aynı olacaktır.
 • Ürün miktarı fatura ile uyumlu olarak kilogram veya litre cinsinden net olarak yazılacaktır.
 • Fatura Tarih – Numarası Kontrol Belgesine yazılacaktır.
 • Ürünün kullanılacağı yer ve ithalatcı, malı kullanılacak firma bilgileri eksiksiz yazılacaktır.
 • Kontrol Belgesi Talep Formunda firma kaşesi, yetkili kişinin isim ve imzası olacaktır.
 • Kontrol Belgesi Talep Formu üzerinde silinti-kazıntı-karalama yapılmayacaktır.
 • Kontrol Belgesi talep formu iki nüsha olarak düzenlenecektir. 

      B  – Kontrol Belgesi Talep Formuna Eklenecek Belgeler:

 • İthalatçı firma yetkilisinin imzası ve firma kaşesi ile onaylanmış fatura sureti eklenecektir.
 • Faturadaki her ayrı kalem ürün için ayrı bir kontrol belgesi düzenlenecektir.
 • Yeminli çevirmene yaptırılmış Faturanın Türkçe çevirisi ( ingilizce olanlar hariç) aslı ile birlikte belgelere eklenecektir.
 • Ürün ismi, Faturada ve Malzeme  Güvenlik Bilgi Formunda altı çizili olarak işaretlenecektir.Belgeler elektronik ortamda taratıldığından belgelerin üzerinde değişiklik olmayacaktır.
 • Ürüne ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formunun en son versiyonu sayfaları eksiksiz olarak eklenecektir.
 • (Material Safety Data Sheet M.S.D.S)
 • Malzeme  Güvenlik Bilgi Formunun her sayfası ithalatçı firma tarafından kaşelenip imzalanacaktır.
 • Yeminli çevirmene yaptırılmış Malzeme Güvenlik Bilgi Formunun Türkçe çevirisi (ingilizce olanlar hariç) aslı ile birlikte belgelere eklenecektir.
 • Material Safety Data Sheet (M.S.D.S ) Türkçe ise TR ibaresi olacaktır.
 • Technical Data Sheet ve Analiz Raporu MSDS yerine kullanılmayacaktır.
 • Şirketi temsile yetkili kişilerin imza sirküleri eklenecektir. (HER YIL iLK MÜRACAATTA VE YETKİLİ DEĞİŞİMİNDE)
 • Gerektiğinde, ilgili makamlarca mühürlenmiş numune istenecektir.
 • Noterce tasdikli vekaletname olmadan kontrol belgesi elden takip edilemeyecek ve teslim alınmayacaktır.
 • *Ürünün gümrükten çekilmesinden sonrasındaki bir ay içinde, hangi firmaya ne miktar ürün verildiği liste halinde Müdürlüğümüze bildirilecek ve belgenin aslı bu liste ile birlikte Müdürlüğümüze iade edilecektir. Bildirimin ve belge iadesinin yapılmaması halinde firmanın sonraki başvuruları kabul edilmeyecektir.