Sağlık ve Güvenlik Politikası18001
İş sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sağlık ve Güvenlik Politikasının üç bileşeni olması gerektiğini belirtir :

Genel politika yazısı
Organizasyon
Düzenlemeler
Genel Politika yazısı OHSAS 18001 de verilen İş Sağlığı ve Güvenliğinde istenen politikaya eşdeğerdir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği ( OH&S ) ( ISG )
İş yerinde çalışanların, geçici çalışanların, taşeronların, ziyaretçilerin veya her hangi birisinin durumunu etkileyen şartlar ve faktörler 

OH&S Yönetim Sistemi 

Kurumun işi ile ilgili olarak OH&S riskleri ile ilişkili yönetimi başlatan yönetim sistemi Bu kuruluş yapısını, planlanan faaliyetleri, sorumlulukları, pratikleri, prosedürleri, prosesleri ve kuruluşun OH&S politikasının geliştirilmesi, uygulanması ve sürdürülmesi ile ilgili kaynakları kapsar

Performans
Kuruluşun ISG politika ve hedefleri temel alınarak, saglık ve güvenlik risklerinin kontrolü ile ilişkili ISG yönetim sisteminin ölçülebilir sonuçları.

Kaza
Ölüme, Hastalığa, yaralanmaya ve hasara yol açan istenmeyen olay. 

Tehlike
Ölüme, Hastalığa Yaralanma, sağlığın bozulması, eşyaya zarar verme, iş yerine zarar verme şeklinde zarara yol açan potansiyel durum veya kaynak.

Tehlike Belirleme
Tehlikenin bulunduğunu ve özelliklerinin tanımlandığı proses 

Olay 
Kazaya sebebiyet veren veya potansiyel olarak kazaya yol açan olay.
(Sağlığı bozmayan, hasar veya her hangi bir kayba sebebiyet vermeyen olay Ramak Kala diye adlandırılır.)

Risk
Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimi

Güvenlik
Kabul edilemez zarar riski altında olmama durumu

Katlanılabilir Risk
Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi ISG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk.

RİSK DEĞERLENDİRME
Risk değerlendirme prosesinde beş ana aşama:
Aşama 1 – Tehlikelere Bak
Aşama 2 – Kimin zarar görebileceğine karar ver
Aşama 3 – Riskleri değerlendir ve mevcut tedbirlerin yeterliliğini daha iyi tedbirlere gerekip gerekmediğini kararlaştır
Aşama 4 – Bulguları kaydet
Aşama 5 – Değerlendirmeyi gözden geçir gerekiyor ise revize et

Risk Değerlendirme Aşağıdakileri içermelidir
Bütün Faaliyetler
Malzemeler
İşyeri
Cihaz
İnsan

Tehlikeleri Belirle

“Zarara yol açma ihtimali olan bir şey”

Dönen Şaft – Dolaşma
Islak Zemin – Kayma
Sigara İçimi – Yangın / Patlama
Kapalı çalışma alanı – Duman zehirlenmesi

Normal ve Anormal Durumları Düşün

Risk altındaki kişileri belirle

Yaşı
Cinsiyeti
Sağlık durumunu
Bekleyen Anneleri Düşün
Aynı Zamanda 
Taşeronları, tesisleri paylaşan diğer insanları, ziyaretçileri, acil servisleri, halkı, komşuları ve yolcuları da düşün 

Analiz
RISK = İhtimal / Şans x Etki / Şiddet 

İhtimal
Bütün faktörleri dikkate alarak, bir tehlikenin zarar verme şansı nedir.

Çok büyük olasılık
Mümkün
Olası 
Zor 
Mümkün Değil

Pek çok derecelendirme sistemi mevcuttur ve bir denetçi olarak kuruluşun kullandığı mantığı okuma ve anlama kabiliyetiniz olmalıdır

Şiddet

Ölümcül / Ölüm
Ana Yaralanma
Üç Gün
Sıyrık
Yaralanmaya yol açmayan kaza / olay

Pek çok derecelendirme sistemi mevcuttur ve bir denetçi olarak kuruluşun kullandığı mantığı okuma ve anlama kabiliyetiniz olmalıdır

İhtimal ve Şiddet belirlendikten sonra RİSKi hesaplamamız gerekir. 

İhtimal x Şiddet = Risk

Derecelendirme sistemi kullanılarak risk seviyesine göre öncelik sıraları belirlenebilir. 

İhmal ettiğimiz risk seviyesi ‘Katlanılabilir’dir.