ISO 9001: 200 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Eğitim Programı ve İçeriği:

 • Standartlar hakkında kısaca bilgilendirme
 • ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi standardı maddelerinin kısa özeti
 • Denetimin amacı, tanımı ve çeşitleri
 • Baş denetçi ve denetçi sorumlulukları
 • Denetici özellikleri
 • Denetime hazırlanma (planlama)
 • Uygulama : soru listesi hazırlama
 • Denetim aşamaları ve denetimin gerçekleştirilmesi
 • Uygulama : Kalite el kitabi ve prosedür inceleme
 • Denetimin raporlanması ve sonuçlarının izlenmesi
 • Uygulama : tetkik yapılması

Eğitimin Amacı:

 • Mevcut iş süreçlerinin ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminin gereklerine ne derecede uygun olduğunu değerlendirebilmeleri konusunda katılımcıları bilgilendirmek.
 • ISO 9001:2000 Kalite yönetim sisteminin etkinliğini tehdit eden uygulama hatalarını belirleyebilmeleri konusunda bilinçlenmelerini sağlamak.
 • Olay incelemeler ve uygulamalar yaptırılarak tetkikçi adaylarının kendine güven ve tecrübe kazanmaları konusunda yardımcı olmak.

Eğitim Süresi: 2 Gün

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Eğitim Programı ve İçeriği:

 • Çevre Standartları
 • Tetkik Standartları
 • ISO 14001 Maddeleri Hatırlatma
 • Tetkikin Tanımı, Amaçları
 • Tetkik Tipleri
 • Tetkikçi Özellikleri
 • Tetkik Planları
 • Tetkik Aşamaları
 • Dokümanların Gözden Geçirilmesi
 • Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Tetkikin Gerçekleştirilmesi
 • Tetkikin Raporlandırılması ve Sonuçların Takibi

Eğitimin Amacı:

 • Mevcut iş süreçlerinin ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminin gereklerine ne derecede uygun olduğunu değerlendirebilmeleri konusunda katılımcıları bilgilendirmek.
 • ISO 9001:2000 Kalite yönetim sisteminin etkinliğini tehdit eden uygulama hatalarını belirleyebilmeleri konusunda bilinçlenmelerini sağlamak.
 • Olay incelemeler ve uygulamalar yaptırılarak tetkikçi adaylarının kendine güven ve tecrübe kazanmaları konusunda yardımcı olmak.

Eğitim Süresi: 2 Gün

ISO 2200:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Eğitim Programı ve İçeriği:

 • Gıda güvenliği kavramına genel bakış ve gıda güvenliği tehlikeleri
 • Gıda Güvenliği Kavramı -Gıda zehirlenmelerine neden olan faktörler
 • Haccp sistemi
 • Ürün ve Ürün Kullanım tanımları
 • Ürün Akış Diyagramları Ve Doğrulamaları
 • Tehlike Analizi
 • Kritik limitlerin belirlenmesi
 • CCP’ler için izleme sistemi oluşturulması
 • İyi denetim uygulamaları
 • Denetçi özellikleri ve dikkat edilmesi gereken konular
 • Denetim bulguları değerlendirme ve raporlama

Eğitimin Amacı:

 • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin işletme süreçlerinde etkin ve verimli yürüyebilmesi, yönetilebilmesi ve sürekli iyileşme için üzerinde durulması gereken konulara hakim, denetçilik vasıflarına sahip teknik personel yetiştirmek.

Eğitim Süresi: 2 Gün

OHSAS 18001:1999 İŞÇİ SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Eğitim Programı ve İçeriği:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • OHSAS 18001 Standard Gereksinimleri
 • Uygulama: OHSAS 18001 Standard Gereksinimlerinin Tespiti
 • Uygulama Uygunsuzluk Tespiti
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyonu
 • İç Denetim, Denetim Alanlarının Seçimi
 • İç Denetimlerde Davranış Soru Listeleri
 • Uygulama: Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Uygulama: Soruların Değerlendirilmesi
 • İç Denetime Hazırlık
 • İç Denetimin Gerçekleştirilmesi
 • Bulguların Formüle Edilmesi
 • Uygulama: Denetimin Gerçekleştirilmesi
 • Düzeltici Faaliyetler
 • Uygulama: Düzeltici Faaliyetlerin Tanımlanması
 • İç Denetçi Yeterlilik Sınavı

Eğitimin Amacı:

 • Kuruluş içi ve kuruluş dışı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin incelenmesinde uygulanacak tekniklerin irdelenmesi. İç tetkiklerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve iç tetkik raporlarının düzenlenmesi. Düzeltici faaliyetlerin tanımlanması, uygulanması ve takip edilmesi…

Eğitim Süresi: 2 Gün