Müşteri Memnuniyeti; Sahip olduğumuz değerler ışığında, yönetimimiz ve tüm çalışanlarımızla birlikte, hizmetlerimizde en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamak ve sürdürmek,

Sürekli İyileştirme; Yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek üzere iyileştirme fırsatlarını en etkili şekilde değerlendirmek ve sürekli iyileştirmeyi devamlı amaç edinmek,

Personel Gelişimi; Tüm ekibimizin bilgi ve becerisini geliştirecek, ekip ruhunu sürekli sağlamlaştıracak eğitim faaliyetlerini önemsemek ve gerçekleştirmek, Yetkinlik; Hizmetlerimizi yetkin çalışanlar ile gerçekleştirmek, denetim ekibi dâhil tüm ekibimizi tecrübeli, konusunda uzman, güncel şartlara hakim ve etik kurallara uyan kişilerden oluşturmak,

Değer Katma; Belgelendirme hizmetlerimizi sunduğumuz taraflara değer katacak çıktılar üretmek,

Sektörel Yenilik; Güncel gelişmeleri yakından takip etmek, hizmet kalitesi ve çeşitliliğini sürekli geliştirmek,

Tarafsızlık; Tarafsızlığı sağlayabilmek üzere, tüm ilgili tarafların faaliyetlerimize katılımına olanak vermek ve tüm faaliyetleri tarafsızlığımızı bozmayacak şekilde yönetmek,

Gizlilik; Müşterilerimize ait bilgilerin kati bir şekilde gizliliğini sağlamak, Sorumluluk; Gerçekleştirdiğimiz denetim ve belgelendirme faaliyetlerinden ve aldığımız tüm kararlardan sorumlu olduğumuzun bilincinde olmak,

Yasal ve Diğer Şartlara Uyum; Yasal şartlara ve uymakla yükümlü olduğumuz TS EN ISO/IEC 17021 ve TS EN ISO/IEC 17065 standartlarının şartlarına bağlı kalmak ve bu şartlara uygun olarak yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek.

Leave a comment