iso 9001

Ürün hizmet gerçekleştirmenin planlanması : Kuruluş hizmet gerçekleştirme için ihtiyaç duyulan prosesleri planlamaktadır. PR.06 Üretim Planlama Prosedürü SŞ.02 Üretim Prosesi Süreç Şeması Müşteri ile ilişkili prosesler : SŞ.01 Satış Prosesi Süreç Şeması Satınalma : SŞ.03 Satınalma Prosesi Süreç Şeması  bünyesinde satın alınan hammadde-ekipman ve malzemeler Satınalma Sorumlusu kontrolü ve onayı ile kullanılmaktadır. Satınalma dokümanlarında satınalınan […]