iso belgesi nasıl alınır

Kuruluş, Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için gerekli kaynakları sağlamaktadır. Hizmet kalitesini etkileyen işleri yapan personelin eğitim,öğretim,beceri ve deneyim açısından yeterliliği sağlanmaktatır. 2012 yıllık eğitim planı oluşturulmuş ve yayınlanmıştır.PL.01 Kuruluş verilen hizmetin şarlarına uygunluğun sağlanması için ihtiyaç duyulan alt yapıyı sağlamakta ve sürdürmektedir. Kuruluş verilen hizmetin uygunluğunun sağlanması için ihtiyaç duyulan uygun […]