iso belgesi nasıl alınır

Kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler ve organizasyondaki uygulamaları belirlenmiştir.Prosesler arası etkileşim kalite el kitabında tanımlanmıştır.Proses Performansları PL.03 ile izlenmekte ve analiz edilmektedir. Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu, kalite politikası,kalite hedefleri,standartın öngördüğü prosedürler(Doküman Kontrolü PR.01,Kayıtların Kontrolü PR.02…)ve diğer kalite kayıtlarını içermektedir.Doküman Kontrolü için prosedür oluşturulmuş, dokümanların yayını,revizyon durumu,dağıtımı ve güncelliğini yitirmiş dokümanların sistemden kaldırılması tanımlanmıştır(PR.01). […]

iso belgesi nasıl alınır

1. AMAÇ Bu talimatın amacı, nda yürütülen Makine Bakım-Onarım faaliyetlerini açıklamaktır.   2. SORUMLULUK Bu talimatın uygulanmasından İmalat Sorumlusu sorumludur. 3. UYGULAMA   3.1. Bakım Prosesi 3.1.1.nda  makinelere yapılacak olan bakımların içeriklerini ve periyotlarını gösterir Makine Bakım-Uygulama Planı hazırlanmıştır. Makine Bakım-Uygulama Planları İmalat Sorumlusu tarafından onaylanmıştır. Makine Bakım-Uygulama Planları, bakım yapılacağı zaman birinci öncelikte referans […]