iso belgesi nasıl alınır

 kalite politikasında da belirtildiği gibi sürekli iyileştirmeyi yaşam tarzının bir parçası olarak görmektedir. Hedefler ile potansiyel iyileştirilebilecek konular tespit edilmekte ve bu konular sürekli iyileştirme planlarıyla uygulamaya geçirilmektedir. İyileştirme girdilerinde tüm çalışanların ve müşterilerimizin fikirleri göz önünde bulundurulmaktadır.  Kalite Yönetim Sistemimizin sürekliliğini ve gelişmesini sağlamak amacıyla; kaliteyi olumsuz yönde etkileyen unsurların düzeltilmesi ve gerekli önleyici […]