İÇ TETKİK   kalite yönetim sisteminin uygunluğunu, etkinliğini ve sürekliliğini kontrol etmek üzere periyodik olarak tetkikler yapmaktadır. Ayrıca işlemlerin planlandığı ve belirlenen yöntemler doğrultusunda yapılıp yapılmadığı periyodik kontroller ile takip edilmektedir. Tetkikler, birbirinden bağımsız bölümlerde görev alan yetkili tetkikçiler tarafından yapılmaktadır. Tetkikçilere, kuruluş içi tetkikçi eğitimi verilmiş ve başarı seviyeleri tespit edilmiştir. İç tetkikler […]