ISO Belgesi

İSO BELGESİ 1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (International Organization for Standardization)Uluslararası Standard Organizasyonudur. İSO BELGESİ NEDİR. ISO Belgesi sürekli olarak müşteri memnuniyetinin sağlanmasına odaklanan bir kalite yönetim sistemidir. ISO tarafından belirlenerek yayınlanmış olan standartları ifade eder ve bu standartları uygulayan firmalara ISO 9001 Belgesi verilir. […]

tse belgesi

  İlgili bölümler “D.Ö.F. İstek Formu”nda belirtilen eksikliklerin yapılması doğrultusunda gerekirse düzenledikleri iyileştirme planlarının kopyasını beş (5) iş günü içinde Tetkik Kuruluna iletir.      Tetkik Kurulu, kendisine verilen iyileştirme planını belirtilen işlem tamamlanma tarihini esas alarak, kayda alır.      Yapılan tetkik sonunda hazırlanan İç Tetkik Raporu Yönetim Temsilcisi tarafından, bölüm müdürü/sorumlusu ve Genel Müdüre […]

iso 9001

   Tetkikçiler yaptığı tetkikler sırasında tarafsız kalmak zorundadır ve tetkik edilen birimleri lüzumsuz maliyet artışına sebep olacak yaptırımlara zorlamamalıdır.    Tetkik kurulu tarafından Kalite Sisteminin oluşturulan Yılı İç Tetkik Planı”na göre en az yılda 1 defa olmak üzere genel tetkik uygulanır.   Yıllık İç Tetkik Planı, Yılı İç Tetkik Planı Formu” kullanılarak Tetkik Kurulu tarafından hazırlanır […]

iso belgesi nasıl alınır

AMAÇ Kuruluş, iç tetkiklerin organize edilmesi için prosedür oluşturulmasıdır. UYGULAMA ALANI Prosedür, iç tetkiklerde uygulanır. SORUMLULUKLAR Bu prosedürün yürütülmesinden Genel Müdür, Yönetim Temsilcisi, Müşteri Temsilcisi, İmalat Sor, Satınalma Sor.  Muhasebe İdari İşler Sorumlusu, sorumludur.  TANIMLAR  Kalite Sistem Tetkiki : Dokümante edilmiş kalite sistemi ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçlarının, planlanan düzenlemelere uyup uymadığının ve amaca ulaşmak […]

iso belgesi nasıl alınır

        .Her bölüm müdürü kendi ön arşivinde oluşan içinde bulunduğu yılın kayıtlarını bir sonraki yılın aralık ayında  genel arşive teslim eder. (Örn: 2010 yılı kayıtları, 2011 yılının aralık ayında arşive teslim edilecektir.)    .Genel arşive giren kayıtlar, kayıt kontrol listesinde belirtilen sürelerde saklandıktan sonra imha edilir. .Kuruluşta kayıtların düzenli olarak yazılması, muhafazası, gerekli kontrollerinin yapılmasını sağlamak […]

iso belgesi nasıl alınır

AMAÇ ’nin kalite yönetim sisteminde yer alan kayıtları tanımlamak, bu kayıtların uygulanmasını ve güvenilir bir kayıt yapısının varlığını kontrol edecek bir prosedür oluşturmaktır. UYGULAMA ALANI Prosedür, kuruluşta oluşan ve kullanılan kayıtların kontrolünde uygulanır. SORUMLULUKLAR Bu prosedürün uygulanmasından Genel Müdür, Yönetim Temsilcisi,Müşteri Temsilcisi, İmalt Sor, Satınalma Sor. Muhasebe İdari İşler Sorumlusu, Sekreter sorumludur. ANIMLAR Kayıt : […]

iso belgesi

Kalite yönetim sistemini uygulamak, sürdürmek, etkinliğini sürekli iyileştirmek ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için  gerekli olan kaynakları “Yönetim Sorumluluğu” maddesi kapsamında tanımlamış ve bu kaynakları sağlamaktadır.   İNSAN KAYNAKLARI           Mevcut durumdan, saptanmış hedeflere ulaşabilmek için izlenecek politikanın, uygulanacak yöntemlerin, kullanılacak kaynakların belirlenip, yapılacak çalışmaların ortaya konulması eğitim uygulamalarının gerçekleştirilmesi nun Eğitim Sistemi’ni oluşturmaktadır. Eğitim ihtiyaçları […]

iso9001 yenileme

ISO BELGESİ YENİLEME ; Hazırlanmış olan alt yapı ile gerçekleştirilen faaliyetlerden tüm çalışanların bilgi sahibi olması sağlanmaktadır. Ayrıca, yapılan periyodik toplantılar ile çalışmalar üzerinde grup olarak tartışmalar yapılmakta ve çözümler üretilmektedir. Kuruluşumuzda iç iletişim, telefon, e-mail, duyuru panoları, toplantılar ile sağlanmaktadır   Yönetim gözden geçirmeleri, Yönetim Kurulu ve bölüm  müdürleri ve bölüm sorumlularından oluşan grup […]

9001 belgesi

Kalite Politikamızdan da anlaşıldığı gibi işletmemiz müşteri memnuniyetini kuruluş felsefesinin en başında görmektedir. Bu doğrultuda Üst Yönetim; müşteri isteklerinin ve memnuniyetinin belirlenmesi için Yönetim Temsilcisi görevlendirmiştir. Periyodik olarak yapılan anketlerden elde edilen veriler yönetimin gözden geçirme toplantılarında değerlendirilmektedir   Şirketimizin  Kalite Politikası Yönetim Kurulunun ortak taahhüdü olarak hazırlanır ve onaylanır. Kalite politikamız, Kalite El Kitabının […]

9001

Yönetim Temsilcisi  ve Üst Yönetim, Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanması, geliştirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için taahhütlerini yerine getirildiğine dair kanıtları aşağıdaki yollarla sağlamaktadır: 5.1.1. Kuruluş çalışanları standart şartları kadar, müşteri şartlarının yerine getirilmesinin     önemini benimsemişlerdir. Kuruluş çalışanları yaptıkları işlerde müşteri şart ve beklentilerini göz önüne alarak faaliyet göstereceklerdir. 5.1.2. Kalite Politikasının, 5.1.3. Kalite Hedeflerinin Belirlenme […]

kalite belgeleri

İşletmeye ait tüm birinci seviye ve ikinci seviye dokümanların hazırlanmasından Yönetim Temsilcisi ve ilgili bölüm müdürleri sorumludur. Üçüncü seviye dokümanlar ilgili bölüm müdürleri/sorumluları tarafından hazırlanmaktadır. Dokümanlar Yönetim Temsilcisi tarafından incelenir, Genel Müdür tarafından onaylanır. Tüm dokümanların onaylandıktan sonra yayınlanması ve ilgili bölümlere ve kişilere dağıtılması Dokümanların Kontrolü Prosedürü‘ne göre yapılır.   Kayıtlar, işletmenin Kalite Sistemi […]

kalite belgesi almak

 DOKÜMANTASYON SİSTEMİ  Birinci seviye dokümanlar, Stratejik Doküman olarak da adlandırılan Kalite politikası, Kalite Hedeflerimiz ve Kalite El Kitabı’dır. İkinci seviye dokümanlar, Organizasyon Şeması ve Görev Tanımları ve Prosedürlerdir. Üçüncü seviye dokümanlar, Destek Dokümanlarıdır. (Formlar, Listeler, Tablolar,) Dördüncü seviye dokümanlar, Kayıtlar  KALİTE EL KİTABI Kalite El Kitabı, işletmedeki Kalite Sistem Dokümantasyonu’nun birinci seviye dokümanıdır. Yönetim Temsilcisi […]