iso belgesi yenilemesi

Yenileme: Sayısal hedeflerimiz yıllık olarak belirlenmekte ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli planlamalar yapılarak uygulanmaktadır. Proses Performansları/Kalite Hedefleri İzleme Tablosunda tanımlanmıştır. İşletmemizin  sorumluluk ve yetki ile ilgili tüm faaliyetleri kuruluş organizasyonuna uygun olarak yürütülür. Şirketin Organizasyonu, organizasyonda yer alan personeline göre, sorumlulukları ve yetkileri tanımlanmıştır.  Üst Yönetimi : Kalite Yönetim Sisteminin planlanması, kurulması, uygulanması ve […]