Marka bir işletmenin tüm varlıklarını temsil eden, benzer mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden farklı kılmak için kullanılan AYIRT EDİCİ İŞARETTİR.

İşletmelerin ticari hayatlarında önemli bir rol oynayan, kimliklerini yansıtan “PARMAK İZİDİR”. Tüketiciye ürünün kaynağını gösterir, bir kalite simgesive tanıtım aracıdır.

Ad ve soyadlar dahil, sözcükler, harfler, sayılar, şekiller, bunların birkaçı veya tamamının kombinasyonu ve hatta malların biçimi veya ambajları teknik bir zorunluluk olmaması kaydıyla marka olarak tescil edilebilmektedir.

Marka, bir işletmenin maddi ve manevi değerlerini temsil eden ayırt edici bir işarettir. Sadece ürün ve hizmetlerin değil aynı zamanda işletmenin tümüyle dışa açılan imajını yansıtmaktadır. Bu anlamda “tüketicinin zihninde işletme ile ilgili oluşan genel algı ve aynı zamanda zihinsel değerler bütünüdür” diye ifade edilebilir.

marka-tescil-ankara