yatirim-tesvik-belgesi1

 

YENİ YATIRIM TEŞVİK BELGESİ YASASIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1-  Yapılacak Yatırımın bir alt bölge kapsamına giren yatırımlar arasında olması halinde kurumlar vergisi indirimi 5 puan fazla uygulanır, SSK işveren payı indirimi 2 yıl fazla uygulanır.

2- Stratejik yatırımlar kapsamında alınacak yatırım teşvik belgesinin asgari yatırım tutarı 50.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

3- Stratejik yatırımlar kapsamında verilen KDV iadesi desteğinden yararlanabilmek için düzlenen yatırım teşvik belgesinin asgari 500.000.000 TL lik yatırım yapılması halinde yatırım kapsamında yer alan bina inşaat harcaması KDV iadesine konu olabilir.

4- Stratejik yatırımlar kapsamında yatırım teşvik belgesi taleplerinde ayrıca üretilecek her bir ürünle ilgili katma değer tablosu hazırlanması istenmektedir. Hazırlanacak bu evrakları kurum tarafından oluşturulacak komisyon değerlendirmeye alacaktır. Değerlendirme sonucunda olumlu bulunanlara stratejik yatırımlar kapsamına yönelik yatırım teşvik belgesi düzenlenecektir. Şayet yapılan başvuru stratejik yatırım kapsamında değilse firma talebine istinaden diğer yatırımlar kapsamına girmesi halinde ayrıca yatırım teşvik belgesi düzenlenebilecektir.

5- Kullanılmış komple tesis ithalatına yönelik yatırım teşvik belgesi alınabilmesi için Bakanlıktan iki yada üç uzman yurtdışındaki tesise giderek yerinde tespit yapacaktır. Kullanılmış komple tesis başvuruları buna göre düzenlenecektir.

6- Yatırım Teşvik Belgesi eki listelerde yer alan ithal makine ve teçhizat listesi ile yerli makine ve teçhizatı listelerindeki birim fiyatların %100 artması yada %50 azalması halinde revize yapılmaksızın işlem yapılabilecektir. (ÖRNEK: 100.000 TL lik bir makineyi 200.000 TL ile 50.000 TL arasında revize yapmaksızın alabilirsiniz.)

7- Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Kurumlar vergisi indiriminde yeni uygulama getirilmiştir. Buna göre firmalar yapacakları yatırımlar kapsamındaki kurumlar vergisi indirimine tabi tutarı diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara uygulayabileceklerdir. 1. Bölge kapsamında yapılan yatırımlar buna dahil değildir.

8- SSK İşçi ve İşveren paylarının hazine tarafından karşılanması uygulaması yatırım teşvik belgesinin kapatma işleminin akabinde uygulanmaya başlanacaktır.

9- 6. Bölgeye özgü olarak getirilen gelir vergisi stopajı desteği yatırım süresi içinde uygulanabilecektir.

10- Yeni teşvik sistemi kapsamındaki avantajlı destekler 01.01.2012 tarihinden itibaren düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için talepte bulunulması halinde geçerli olacaktır.

11- Yeni teşvik yasası bazı yatırım konularında kısıtlamalar getirmiştir. Örneğin hazır beton üretimi yapacak bir firma en az 100 Mt3/saat üretim yapacağını beyan etmek zorundadır. Yine düz örme konularında yatırım yapacak olan firmaların makine sistem sayısı en az 60 olmak zorundadır. Bu ve bunun gibi getirilen yeni maddeler vardır.

11- Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi işlemlerinde her bir uzman için verilen 75 TL ekspertiz ücreti 100 TL olarak değişmiştir.

Yeni teşvik yasası kapsamında yapmayı düşündüğünüz yatırımlarla ilgili olarak sizlere en doğru bilgileri verebilmemiz için öncelikle aşağıdaki bilgileri bizlere mail, faks yada telefonla bildirmeniz halinde sizlere daha iyi yardımcı olabileceğimizi bildirmek isteriz

a) Yatırım yapılacak il ve adresi (özellikle OSB içinde ise belirtiniz)

b) Yatırım kapsamında üretilecek ürünlerin isimleri

c) Ortalama 3 yıl içinde yapabileceğiniz yatırım tutarı ne olacaktır (yatırım tutarı; bina inşaat harcaması,makine ve ekipman alımları ve diğer harcama kalemlerinden oluşur)

d) Yatırım yeri tahsisi istemeniz halinde ayrıca bilgi veriniz

e) Kullanılmış makine almanız halinde ayrıca bilgi veriniz.

f) Leasingli makine almanız halinde ayrıca bilgi veriniz.