Satınalınan hammadde ve malzemeleri sipariş formu üzerinden Satınalma Doğrulama Formu kullanılarak ‘’Satınalma Sorumlusu’’ tarafından doğrulandıktan sonra kullanıma sunulmaktadır.

Satınalınan hammadde ve malzemeler ile ilgili herhangi bir problemle karşılanıldığında temin edilen firma ile irtibata geçilerek teknik destek alınmaktadır.

         Kuruluş faaliyetlerinin mevcut işleyişi ile ilgili bir uygunsuzluk tespit edildiğinde Düzeltici Önceliyici Faaliyet  Prosedürü ne göre Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formu ile uygunsuzluk tanımlanıp takibi yapılır.

İlgili Doküman : Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Prosedürü (PR.03)

                     

VERİ ANALİZİ

 

, kalite yönetim sisteminin çalışması ile elde ettiği verileri değerlendirme yöntemlerini Proses Performanslar İzleme Tablosunda göstermekte ve izlemektedir.

Veri analizleri;ürün ciroları, müşteri memnuniyeti,düzeltici ve önleyici faaliyetler ve tedarikçi  performanslarını içermektedir.