dahilde-isleme-izin-belgesi

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kullanım Klavuzu

Dahilde İşleme İzin Belgesini Kullanırken Dikkat Etmeniz Gereken Hususlar Nelerdir?

1 – İthal edeceğiniz maddelerin Gümrük, Fon, KDV tutar toplamları kadar teminat mektubu vererek, ödeme yapmadan ithalatınızı yapabilirsiniz. Firmalar ilk belgelerinde %100 teminat verirler. Yapacakları ihracatların performansına ve en az 2.000.000 $ lık belge kapatmaları halinde yeni alacakları belge kapsamında teminat oranı %10a düşmektedir.
2 – Yurtiçi piyasadan hammadde alma imkanınız vardır. Ancak hammaddeyi sadece imalat yapan firmalardan alabilirsiniz. Ayrıca yurtiçi alımlarda düzenlenen faturaların elektronik sisteme kaydının yapılması şarttır. Belgenin kapatılması aşamasında yurtiçi alımlar için YMM Raporu düzenlenmesi gerekmektedir. Satıcı firmanın fatura üzerine Belgenizin tarih ve numarasını yazması zorunludur.
3 – İthalat ve ihracatın belge süresi içinde yapılması zorunludur. İthalat miktarınıza karar verirken, belge süresi içinde ihraç edebileceğiniz kadar ithalat yapmaya özen gösteriniz. Aksi halde elinizde kalan hammaddeler için ödemediğiniz KDV, gümrük ve fon tutarlarını cezaları ile geri ödersiniz.
4- Belge kapsamında çekmiş olduğunuz hammaddeye tekabül eden ihracatın yapılması zorunludur. İhracatın belge süresi içinde yapılamaması halinde fazladan çekilen hammadde için ödenmeyen vergiler ile gecikme faizi iki katıyla birlikte geri alınmaktadır.
5- İhraç edilen mamullerin Gümrük Çıkış Beyannamelerine, firmanızın adı ile Dahilde işleme İzin Belgesi tarih ve numarası, satır kodunun yazılması zorunludur. Belge kapsamında aracı ihracatçı kullanacaksanız, bu firmaların ilk önce elektronik sisteme kaydının yapılması gerekmektedir. Aracı ihracatçılarınızın sizin adınıza yapacakları ihracatta beyanname üzerine imalatçı olarak sizin firmanızı, sizin belge tarih ve numaranızı, satır kodunu yazmaları zorunludur.
6 – Telafi Edici Vergi : DİİB kapsamında, ATR dolaşım belgesi eşliğinde, Topluluğa üye ülkelere yapılan ihracatta; işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli hammadde, yardımcı madde, yarı mamul ve mamul maddelere tekabül eden vergidir. Belge kapanmadan ya da topluluğa üye ülkelere ihracatlarda gümrükçünüzü mutlaka uyarınız.
7 – Dahilde işleme izin belgelerinin, süre bitiminden itibaren 3 ay içinde kapatma başvurularının yapılması gerekir. Süresi içinde kapatma başvurusu yapılmayan belgeler değerlendirmeye alınmaz.
8 – Kullandığınız belgenizin ihracat taahhüdünün dolar bazında %50′den fazlasını gerçekleştirmeniz veya belgeniz için kapatma başvurusu yapmanız halinde, ikinci Dahilde İşleme İzin Belgesi alabilirsiniz.