Yatırım Teşvik Belgesi İçin İstenen Evraklar

Yatırım teşvik belgesi için İstenen Evraklar; – ÇED Raporu – SGK Borcu Yoktur Yazısı – Ticaret Sicil Gazeteleri, – İmza Sirküleri, – Vergi Levhası Fotokopisi, – Şirket Ortaklarının Şahsi Vergi Dairesi Adı ve Hesap Numaraları Listesi, – Şirket Ortaklarının Kısa Özgeçmişleri – Yatırım yeri Yatırımcıya Aitse Tapu Fotokopisi, Kiralık arsa  için 10, Bina için 5 […]

Yatırım Teşvik Belgesi Bölgeleri

  2012 Yılında Gözden Geçirilen Yatırım Teşvik Belgesi Sistemi ile yatırım yapılacak iller 6 bölgeye ayrılmıştır. 1.Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl İstanbul Denizli Karabük Çorum […]

Dahilde İşleme İzin Belgesi Nedir?

Dahilde İşleme İzin Belgesi? İmalat ve ihracat yapan firmaların, hammadde girdilerinin dünya standartlarında olmasını sağlamak ve bu firmaların rekabet gücünü koruyabilmelerini sağlamaya yönelik olarak devletin sunmuş olduğu bir teşvik belgesidir. Ekonomi Bakanlığı – İhracat Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Belge başvuruları ve takibi E- imza ortamında yapılmaktadır. Dahilde İşleme İzin Belgesinin Faydaları Nelerdir? Üretimini gerçekleştirdiğiniz ürünlerin hammaddelerini […]

Yeni Yatırım Teşvik Belgesi Detayları

  YENİ YATIRIM TEŞVİK BELGESİ YASASIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR 1-  Yapılacak Yatırımın bir alt bölge kapsamına giren yatırımlar arasında olması halinde kurumlar vergisi indirimi 5 puan fazla uygulanır, SSK işveren payı indirimi 2 yıl fazla uygulanır. 2- Stratejik yatırımlar kapsamında alınacak yatırım teşvik belgesinin asgari yatırım tutarı 50.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 3- Stratejik yatırımlar kapsamında verilen KDV […]

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kullanım Klavuzu

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kullanım Klavuzu Dahilde İşleme İzin Belgesini Kullanırken Dikkat Etmeniz Gereken Hususlar Nelerdir? 1 – İthal edeceğiniz maddelerin Gümrük, Fon, KDV tutar toplamları kadar teminat mektubu vererek, ödeme yapmadan ithalatınızı yapabilirsiniz. Firmalar ilk belgelerinde %100 teminat verirler. Yapacakları ihracatların performansına ve en az 2.000.000 $ lık belge kapatmaları halinde yeni alacakları belge kapsamında teminat […]

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir. Yatırım Teşvik Belgesi almak ve devlet yardımlarından yararlanmak en tabii hakkınızdır. Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri […]

Yatırım Teşvik Belgesi Kapatmak

Yatırım Teşvik Belgesi almak, devlet yardımlarından yararlanmak en tabii hakkınızdır. Devletin teşvik belgesi vermesi, asgari yatırım harcaması ile fiili üretim yapabilen bir tesisin kurulmuş olması içindir. Kurumun görmek istediği üretim yapılabildiği ve asgari yatırım harcamasının yapıldığının tespiti ile Yatırım Teşvik Belgesi kapatmasının “Tamamlama Vizesi” yapılabilmesidir. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİLER Yatırım Teşvik Belgesi yatırımcının yatırım […]

Yeni Yatırım Teşvik Belgesi

Stratejik Yatırımlar %50’den fazlası ithalatla karşılanan ara malları veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek enerji yatırımları dahil). İthalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik,Asgari yatırım tutarı 50 milyon ¨olan,%50’den fazlası ithalatla karşılanan,Asgari %40 katma değer üreten,Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en […]

Turizm Teşvik Belgesi

Yeni Turizm Tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut Turizm Yatırım ve İşletmelere ait tesislerin geliştirilerek asgari niteliklerinin belirlenmesi ve bu tesisler arasında standart birliği sağlanarak kalitenin yükseltilmesi için Turizm Bakanlığınca düzenlenen belgelerdir. Özellikle dış turizme dönük bir turizm yatırımı yapmak ve turizm sektörüne sağlanan teşviklerden yararlanmak için, yapacağınız yatırımın mutlaka Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından  […]

Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatmak

Yatırım Teşvik  Belgesinin Süresi 2+1 toplamda 3 yıldır. Teşvik Belgesi yasasına göre süre bir defa uzatılabilir. Tekrar süre verilmez.   Belgenin süresi belgenin içinde aşağıda belirtildiği gibi yazılıdır. Yatırıma Başlama Tarihi       : 10/01/2013 Yatırımın Bitiş Tarihi            : 10/01/2015 Mücbir sebep veya fevkalade hallerde süre uzatma: Yatırım, yatırımcının aşağıda belirtilen mücbir sebepler ve mücbir sebep veya fevkalade hal durumları ile […]