Patent İçin Gerekli Evraklar

Patent Başvurusu için Gerekli Evraklar a- Başvuru dilekçesi, b- Buluş konusunu açıklayan tarifname, c- Patentle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler, d- Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler, e- Buluş Patent Özeti, f- Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge.