hazır beton g belgesi

  Hazır Beton G BELGESİ Kapsamında Yapılacak Olan İşlemler Herhangi bir Hazır Beton tesisinde Denetleme ve Belgelendirme yapılabilmesi  için firma bünyesinde kurulu Ts en 206-1 Standardına uygun kalibrasyonları yapılmış laboratuar cihazları ve mevcut bir laborant olması gerekmektedir. Laboratuar en az 1 ay faaliyet göstermiş olmalı. Laboratuar personeli iş konusunda deneyimli beton deneylerine hakim olmalı. Kullanılan […]

yatırım teşvik belgesi

YATIRIM TEŞVİK BÖLGELERİ 1.Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis izmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır Kocaeli İsparta Manisa Elazığ Gümüşhane […]

Patent ile Faydalı Model Arasındaki Farklar

Faydalı Model Tescil Belgesi Patent Belgesi Kıstaslar Mutlak Yenilik Sanayiye Uygulanabilirlik Mutlak Yenilik Buluş Basamağı Sanayiye Uygulanabilirlik Belge Alma Süreci Araştırma ve incelemeye tabi tutulmaz. Araştırma şarttır, inceleme gerekli durumda yapılır. Ek Belge Hakkı Yok Ek Patent Hakkı verilir. Yayın Askı Süresi 3 Ay 6 Ay Koruma Süresi 10 Yıl 7-20 Yıl Maliyet Düşük Yüksek […]

Marka Tescil Süresi

Enstitüde incelenen ve bu aşamayı geçen başvurular aylık olarak yayınlanan Resmi Marka Bültenlerinde yayımlanarak, üçüncü kişilerin itirazlarına açılmaktadır. Yayın tarihinden itibaren üç (3) aylık süre sonunda herhangi bir itiraz ile karşılaşmayan veya itirazların uygun bulunmadığı başvurular hakkında tescil kararı verilmekte, tescil belgesi düzenleme ücretinin ödenmesi ile marka tescil edilmektedir.

Patent Tescili (İncelemeli)

İncelemeli patent başvurusu yapılmasını takiben, TPE tarafından şekli olarak incelenen patent dosyası, herhangi bir şekli eksiklik olmaması durumunda araştırma raporu talebi ve araştırma raporunun hazırlanması sürecine girmektedir. Araştırma raporunun olumlu olması üzerine sistem tercihi incelemeli patent sistemi olarak belirlenmektedir. Bu aşamada araştırma raporu ile sistem tercihi 6 aylık süre ile TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ tarafından her ay yayınlanan Patent Bülteninde […]

Tasarım Tescil Nedir?

Günümüz ticari hayatında, özgün ve yeni dizaynlar geliştirilerek tüketicinin beğenisine sunulması ticari başarı elde etme noktasında tek başına yeterli olmamaktadır. Dolayısı ile ilgili ürününüzün tescil işleminin mutlaka yapılması gerekmektedir. “Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin […]

Marka Tescil Başvurusu

Marka sahibi ve adresi Marka sahibi, tüzel kişilik ise, tam ticaret unvanı, açık adresi – gerçek kişi ise, adı ve soyadı, doğum yeri -doğum tarihi, açık adresi. Marka Örneği Mal yada hizmetler için kullanılacak markanın yazı karakteri yada varsa logosu, bunların uygulandığı etiket yada ambalaj örneği. Özel Vekaletname İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı […]

Patent Nedir?

Buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır.  Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Bir fikriniz var ve bunu gerçekleştirmek,  fikriniz üzerinden iş kurmak, uygulamaya yönelik çalışmak ve üretime geçmek istiyorsunuz. En büyük korkunuz ise fikrinizin başkaları tarafından çalınması ise bunun önüne geçmenin en önemli adımı patent tescili almaktır. […]

Patent İçin Gerekli Evraklar

Patent Başvurusu için Gerekli Evraklar a- Başvuru dilekçesi, b- Buluş konusunu açıklayan tarifname, c- Patentle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler, d- Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler, e- Buluş Patent Özeti, f- Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge.

Patent Takip

Patent Takip hizmeti alarak; Rakipler izlenir, böylece rakiplerden önce hareket edilip pazar payı korunur. Hangi rakibin hangi teknolojiyi piyasaya sürdüğü veya süreceği öğrenilir Yeni tasarımlar görülebilir, böylece yeni trendler fuarlardan önce görülebilir Piyasaya çıkan veya çıkacak yeni ürünler görülebilir, böylece ürün revizyonları daha hızlı yapılır Yayın süresi içerisinde olan patent başvurularına karşı itiraz hakkının kullanılabilir […]

Marka Nedir?

Marka; “Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlan gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. “Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal […]

Marka Çeşitleri

Başvuru Yapılan Markalar Genel Özellikleri itibariyle ; Ticaret, Hizmet, Garanti, Ortak, Ses ve Koku Markaları olmak üzere gruplanmaktadır. Bu Markaları Kısaca Açıklayacak Olursak; Ticaret markaları Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Malların üzerinde veya ambalajında kullanılan markalar ticaret markalarıdır. Hizmet markaları Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden […]

Marka Tescili Neden Gereklidir?

Marka tescil sistemi, her işletmenin veya gerçek kişinin ilk olarak düşünerek oluşturduğu işaretlerin hizmet ve/veya ürün bazında korunmasıdır. Ürün veya hizmetler için ilk defa kullanmaya başlayan kişi veya kuruluşlara bu değerin sahibi oldukları gerekçesiyle marka belgesi verilir. Marka bir işletmenin sahip olduğu taşınmaz değerler yanında en önemli gayri maddi haklarından biridir. İşletmenin tüm değerlerini ifade eden […]

Marka Nedir?

Marka bir işletmenin tüm varlıklarını temsil eden, benzer mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden farklı kılmak için kullanılan AYIRT EDİCİ İŞARETTİR. İşletmelerin ticari hayatlarında önemli bir rol oynayan, kimliklerini yansıtan “PARMAK İZİDİR”. Tüketiciye ürünün kaynağını gösterir, bir kalite simgesive tanıtım aracıdır. Ad ve soyadlar dahil, sözcükler, harfler, sayılar, şekiller, bunların birkaçı veya tamamının […]

Patent Başvurusu

Patent başvurusu, TC. Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) yapılır. Türk Patent Enstitüsü’ne dosyanın giriş yapmış olduğu tarihten itibaren patent koruması başlar. Türk Patent Enstitüsü veya Yurtdışı Patent Ofisleri aracılığı ile başvurunun, yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve sanayiye uygulanabilirlik araştırması yapılır. Raporun alınmasıyla başvurunun değerlemesi gerçekleştirilir. Uluslararası araştırma raporu başvurunun istemleriyle ilgili tekniğin bilinen durumuna ait […]

Patent Araştırma

Patent başvurularından önce patent sorgulama işlemi ile benzer buluşların patenti varmı diye araştırılır ve bu işlem ile gereksiz yatırım yapmaktan kaçınılır. Aynı zamanda önceden yaptıracağınız patent sorgulaması, patent araştırması ile vakit kaybının da önüne geçilir. Dünya giderek daha hızlı değişmekte ve gelişmektedir. Her ay yeni ürünler piyasaya çıkmaktadır ve bunların sadece fuarlardan ve yayınlardan takip […]