İncelemeli patent başvurusu yapılmasını takiben, TPE tarafından şekli olarak incelenen patent dosyası, herhangi bir şekli eksiklik olmaması durumunda araştırma raporu talebi ve araştırma raporunun hazırlanması sürecine girmektedir. Araştırma raporunun olumlu olması üzerine sistem tercihi incelemeli patent sistemi olarak belirlenmektedir.

Bu aşamada araştırma raporu ile sistem tercihi 6 aylık süre ile TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ tarafından her ay yayınlanan Patent Bülteninde ilan edilmektedir. İlan aşamasında ve inceleme raporunda herhangi bir olumsuz durum olmaması halinde incelemeli patent tescil belgesi hazırlanacaktır. Koruma süresi başvuru tarihi itibariyle 20 yıldır.

patent-nedir