Çimento

ÇİMENTOLAR 3.1 Kapsam TS EN 197-1 standardı, 27 farklı genel çimentonun ve bileşenlerinin tarifini ve özelliklerini kapsar. Her çimentonun tarifi,6 dayanım sınıfının bulunduğu aralık içinde, o çimentonun üretimi için bileşenlerin katılma oranını ihtiva eder. Aynı zamanda bileşenlerin karşılaması gerekli özellikleri ve 27 farklı çimentoya ve dayanım sınıflarına ait mekanik, fiziksel ve kimyasal özelliklerle, istenmesi hâlinde […]