Marka Tescil Başvurusu

Marka sahibi ve adresi Marka sahibi, tüzel kişilik ise, tam ticaret unvanı, açık adresi – gerçek kişi ise, adı ve soyadı, doğum yeri -doğum tarihi, açık adresi. Marka Örneği Mal yada hizmetler için kullanılacak markanın yazı karakteri yada varsa logosu, bunların uygulandığı etiket yada ambalaj örneği. Özel Vekaletname İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı […]

Marka Nedir?

Marka; “Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlan gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. “Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal […]

Marka Çeşitleri

Başvuru Yapılan Markalar Genel Özellikleri itibariyle ; Ticaret, Hizmet, Garanti, Ortak, Ses ve Koku Markaları olmak üzere gruplanmaktadır. Bu Markaları Kısaca Açıklayacak Olursak; Ticaret markaları Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Malların üzerinde veya ambalajında kullanılan markalar ticaret markalarıdır. Hizmet markaları Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden […]

Marka Tescili Neden Gereklidir?

Marka tescil sistemi, her işletmenin veya gerçek kişinin ilk olarak düşünerek oluşturduğu işaretlerin hizmet ve/veya ürün bazında korunmasıdır. Ürün veya hizmetler için ilk defa kullanmaya başlayan kişi veya kuruluşlara bu değerin sahibi oldukları gerekçesiyle marka belgesi verilir. Marka bir işletmenin sahip olduğu taşınmaz değerler yanında en önemli gayri maddi haklarından biridir. İşletmenin tüm değerlerini ifade eden […]