iso belgesi

Hazırlanan eğitim programının daha önceden hazırlanmış olan eğitim bütçesine uymaması durumunda alınması gereken eğitim öncelikleri belirlenir ve buna göre bütçeye uygun bir eğitim programı hazırlanır. Verilen eğitimlerin yeterlilikleri ve eğitime katılanların başarı durumları eğitimlerden sonra düzenlenen yazılı veya sözlü sınav ile tespit edilmektedir. Eğitim değerlendirme sonucunda 50 puanın altında kalan personel için eğitim tekrarlanır. Eğitim […]