Ürün hizmet gerçekleştirmenin planlanması :

Kuruluş hizmet gerçekleştirme için ihtiyaç duyulan prosesleri planlamaktadır.

PR.06 Üretim Planlama Prosedürü

SŞ.02 Üretim Prosesi Süreç Şeması

Müşteri ile ilişkili prosesler :

SŞ.01 Satış Prosesi Süreç Şeması

Satınalma :

SŞ.03 Satınalma Prosesi Süreç Şeması

 bünyesinde satın alınan hammadde-ekipman ve malzemeler Satınalma Sorumlusu kontrolü ve onayı ile kullanılmaktadır.

Satınalma dokümanlarında satınalınan hammadde-ekipman ve malzemelerin özelliklerine ait bilgiler mevcuttur.

Satınalınan hammadde-ekipman veya malzemeler ile ilgili herhangi bir problemle karşılanıldığında temin edildiği firma ile irtibata geçilerek teknik destek alınmaktadır.