ıso 1002 müşteri memnuniyeti

ISO 10002:2004 standardı öncelikle müşteri şikayetleri yönetimi ile ilgili yönetim taahhütlerinin yerine getirilmesini öngörmektedir. Kalite politikası içerisine müşteri şikayetlerinin etkin yönetimi konusunda vurgular yapılması ve politikayla paralel birşekilde tutarlı hedefler ortaya konulması gerekmektedir. Sonraki aşamada; müşteri şikayetlerinin alınması, kaydedilmesi , değerlendirilmesi , sorumlulara aktarılması , sorumlular tarafından gerekenlerin yapılması, tüm yapılanlarn kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulması […]

ıso 18001

OHSAS 18001  İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 9001 ve ISO 14001 gibi Standardlar, kalite ve çevre […]

iso 9001 belgesi

Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.her 5 senede  standart yenilenir. ISO 9001 Nedir : Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.iso 9001 belgeleri kendi içlerinde bir cok […]

iso 9001

   Tetkikçiler yaptığı tetkikler sırasında tarafsız kalmak zorundadır ve tetkik edilen birimleri lüzumsuz maliyet artışına sebep olacak yaptırımlara zorlamamalıdır.    Tetkik kurulu tarafından Kalite Sisteminin oluşturulan Yılı İç Tetkik Planı”na göre en az yılda 1 defa olmak üzere genel tetkik uygulanır.   Yıllık İç Tetkik Planı, Yılı İç Tetkik Planı Formu” kullanılarak Tetkik Kurulu tarafından hazırlanır […]

iso 9001

Ürün hizmet gerçekleştirmenin planlanması : Kuruluş hizmet gerçekleştirme için ihtiyaç duyulan prosesleri planlamaktadır. PR.06 Üretim Planlama Prosedürü SŞ.02 Üretim Prosesi Süreç Şeması Müşteri ile ilişkili prosesler : SŞ.01 Satış Prosesi Süreç Şeması Satınalma : SŞ.03 Satınalma Prosesi Süreç Şeması  bünyesinde satın alınan hammadde-ekipman ve malzemeler Satınalma Sorumlusu kontrolü ve onayı ile kullanılmaktadır. Satınalma dokümanlarında satınalınan […]

iso 9001

proses parametreleri ile ilgili olarak sürekli ölçüm ve izleme yapılmaktadır. Prosesler için performans göstergeleri ve hedefleri belirlenmiş “Proses Performansları İzleme Tablosu”nda ilgili kontrol metotları ve kayıtları ile izlenmekte  ve ölçülmektedir Demir, çelik ithalat ve satışı, çelik çekme boru ithalat, imalat ve satışı  faaliyetleri ana süreç şemasında belirtilen proseslerden oluşmakta ve izlenmektedir. Ürünün kontrolü ve ölçülmesi […]

iso9001 yenileme

ISO BELGESİ YENİLEME ; Hazırlanmış olan alt yapı ile gerçekleştirilen faaliyetlerden tüm çalışanların bilgi sahibi olması sağlanmaktadır. Ayrıca, yapılan periyodik toplantılar ile çalışmalar üzerinde grup olarak tartışmalar yapılmakta ve çözümler üretilmektedir. Kuruluşumuzda iç iletişim, telefon, e-mail, duyuru panoları, toplantılar ile sağlanmaktadır   Yönetim gözden geçirmeleri, Yönetim Kurulu ve bölüm  müdürleri ve bölüm sorumlularından oluşan grup […]

kalite belgesi almak

 DOKÜMANTASYON SİSTEMİ  Birinci seviye dokümanlar, Stratejik Doküman olarak da adlandırılan Kalite politikası, Kalite Hedeflerimiz ve Kalite El Kitabı’dır. İkinci seviye dokümanlar, Organizasyon Şeması ve Görev Tanımları ve Prosedürlerdir. Üçüncü seviye dokümanlar, Destek Dokümanlarıdır. (Formlar, Listeler, Tablolar,) Dördüncü seviye dokümanlar, Kayıtlar  KALİTE EL KİTABI Kalite El Kitabı, işletmedeki Kalite Sistem Dokümantasyonu’nun birinci seviye dokümanıdır. Yönetim Temsilcisi […]

iso 9001

iso belgsi bünyesinde Kalite Sistemini ISO 9001:2008 Standardına göre kurmuş olup, Kalite Sistemi; Kalite El Kitabı, Ana Süreç Şeması, Kalite Sistemi Prosedürleri, Kalite planlaması, faaliyetlerinden oluşur ve bu kalite sisteminde aşağıdaki dokümanlar bulunur. ¨      Kalite Politikası ¨      Kalite el kitabı ¨      Kalite hedefleri ¨      Ana Süreç Şeması ¨      Kalite sistemi prosedürleri ¨      Organizasyon Şeması ve […]

iso 9001 belgesi eğitimleri

Kalite El Kitabı kuruluş içinde  Yönetim Kuruluna, bölüm müdürlerine / sorumlularına ve belgelendirme firmasına kontrollü (KONTROLLÜ DOKÜMAN) olarak imza karşılığında dağıtılır. Orijinali Yönetim Temsilcisinde bulunur.   Bu kalite el kitabının yeni yayınlanmış, revizyon yapılmış geçerli nüshaları veya sayfaları; revizyon tarihi ve revizyon no.larında gerekli değişiklikler Yönetim Temsilcisi tarafından yapılarak ve Genel Müdürün onayından sonra teslim […]

iso 9001 eğitimi

Kalite El Kitabı; Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanır ve incelenir, Genel Müdür tarafından onaylandıktan sonra Yönetim Temsilcisi tarafından yayınlanır. İçeriğini;  şirketin Kalite Politikası, Kalite Hedefleri, Temel Organizasyon Yapısı, kuruluşun faaliyetlerinin ISO 9001:2008 standardı paralelinde kısa açıklamaları, kalite kayıt esasları ve Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyon yapısı, oluşturur

iso 9001 sertifikası

İçeriğini; şirketin kalite politikası ve hedefleri, temel organizasyon yapısı, ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi standardına uygun kalite sistem prosedürleri ve kalite planlaması oluşturur.  Kitabın; kalite sistemi kuruluşu sırasında yol gösterici, sistemleşme tamamlandıktan sonraki uygulamalarda ise gerekli güncellemeler ile görevini aktif biçimde sürdürebilmesi için emredici olması amaçlanmıştır. İlgili dokümanlar bölümlerinde ISO 9001:2008 standardı maddelerine uygun olarak […]

iso belgesi maliyeti

Benzer bir görevde en az 5 yıl deneyim. Yöneticilik vasıflarına sahip olmalı Etkili iletişim kurabilmeli İş planlamasında tecrübe sahibi olmalı Tercihen Üniversite Mezunu olmalı Temel Bilgisayar ve yabancı dil bilgisine sahip olmalı. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi almış olmalı. ISO 9001:2008 Kuruluş İçi Tetkikçisi Eğitimi almış olmalı.

iso 9001 ankara

Kalite Yönetim Sisteminde Yönetim Temsilcisi olarak görev almak. Kuruluşu ISO 9001  Kalite Yönetim Sistemi kapsamında dış kuruluşlara ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek. Şirketin ISO 9001 kapsamındaki tüm faaliyetlerinin uygulamalarını incelemek ve denetlemekle yetkili ve Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç olduğunda üst yönetime rapor vermek. Kalite […]