ıso 9001 – iso 9001

      ISO 9004  2008 Kalite Yönetim sistemleri – Performans Geliştirme için Kılavuzu  Bu Standart Kalite Yönetim Sistemi standart ailesinin bir üyesi olarak geliştirilmiştir. Standart ISO 9001 2008 belgesi standardının her maddesine göre PERFORMANS İYİLEŞTİRMEYİ gösterecek şekilde yol gösterir. Standartlar birlikte kullanılabileceği gibi ayrı ayrı da kullanılabilir ve kendi kendine değerlendirme ile ilgili bir sistematik oluşturur.   PERFORMANS […]

iso belgesi nasıl alınır

AMAÇ Kuruluş, iç tetkiklerin organize edilmesi için prosedür oluşturulmasıdır. UYGULAMA ALANI Prosedür, iç tetkiklerde uygulanır. SORUMLULUKLAR Bu prosedürün yürütülmesinden Genel Müdür, Yönetim Temsilcisi, Müşteri Temsilcisi, İmalat Sor, Satınalma Sor.  Muhasebe İdari İşler Sorumlusu, sorumludur.  TANIMLAR  Kalite Sistem Tetkiki : Dokümante edilmiş kalite sistemi ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçlarının, planlanan düzenlemelere uyup uymadığının ve amaca ulaşmak […]

iso 9001 eğitimi

Kalite El Kitabı; Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanır ve incelenir, Genel Müdür tarafından onaylandıktan sonra Yönetim Temsilcisi tarafından yayınlanır. İçeriğini;  şirketin Kalite Politikası, Kalite Hedefleri, Temel Organizasyon Yapısı, kuruluşun faaliyetlerinin ISO 9001:2008 standardı paralelinde kısa açıklamaları, kalite kayıt esasları ve Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyon yapısı, oluşturur

iso 9001 belgesi

Kalite Yönetim Sistemi’nin gelişmesine yardımcı olmak Kalite Sistemi içerisindeki sorumlu olduğu bütün prosedür ve talimatları uygulamak Kalite hedefleri doğrultusunda geliştirici ve gerçekleştirici çalışmalarda bulunmak Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısına yapmış olduğu hazırlıklar ile katılmak, Makinelerin periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak Şirketin imalat işlerinden sorumlu olmak ve stok seviyelerine göre imalat bölümüne üretimi bildirmek. İmalat bölümünün düzenini ve […]