ıso 9001 – iso 9001

      ISO 9004  2008 Kalite Yönetim sistemleri – Performans Geliştirme için Kılavuzu  Bu Standart Kalite Yönetim Sistemi standart ailesinin bir üyesi olarak geliştirilmiştir. Standart ISO 9001 2008 belgesi standardının her maddesine göre PERFORMANS İYİLEŞTİRMEYİ gösterecek şekilde yol gösterir. Standartlar birlikte kullanılabileceği gibi ayrı ayrı da kullanılabilir ve kendi kendine değerlendirme ile ilgili bir sistematik oluşturur.   PERFORMANS […]

kalite belgesi

KALİTE EL KİTABININ YAYIN VE KONTROLÜ Bu bölümde Kalite Yönetim Sistemi içerisinde stratejik önem taşıyan ve firma içi koordinasyonumuzu daha da güçlendirmeyi amaçlayan “KALİTE EL KİTABI” mızın; hazırlama, değişiklik yapma ve dağıtımı konularında uyulması gereken kurallar ve esaslar açıklanmıştır

iso belgesini maliyeti

Malzeme bilgisine ve benzer bir görevde en az 2 yıllık deneyime sahip olmalıdır. Temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmalı. SORUMLULUK VE YETKİLER   Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymak. Kalite Sistemi’nin gelişmesine önerileriyle katkıda bulunmak. Malzemeleri depodaki yerlerine yerleştirmek. Depo yerleşim planını uygulamak. Malzeme giriş ve çıkış işlemlerini yapmak. İlk giren ilk çıkar prensibini uygulamak. […]

iso 9001

Kalite Yönetim Sistemi’nin gelişmesine yardımcı olmak Kalite Sistemi içerisindeki sorumlu olduğu bütün prosedür ve talimatları uygulamak Kalite hedefleri doğrultusunda geliştirici ve gerçekleştirici çalışmalarda bulunmak Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısına yapmış olduğu hazırlıklar ile katılmak, Satış faaliyetlerini koordine etmek, Müşteri ile ilgili gerekli yazışmaları ve görüşmeleri Genel Müdür’ün bilgisi dahilinde yapmak, Müşteriden gelen sipariş değişiklik isteği ve […]