ıso 9001 – iso 9001

      ISO 9004  2008 Kalite Yönetim sistemleri – Performans Geliştirme için Kılavuzu  Bu Standart Kalite Yönetim Sistemi standart ailesinin bir üyesi olarak geliştirilmiştir. Standart ISO 9001 2008 belgesi standardının her maddesine göre PERFORMANS İYİLEŞTİRMEYİ gösterecek şekilde yol gösterir. Standartlar birlikte kullanılabileceği gibi ayrı ayrı da kullanılabilir ve kendi kendine değerlendirme ile ilgili bir sistematik oluşturur.   PERFORMANS […]

iso 9001

Kalite Yönetim Sistemi’nin gelişmesine yardımcı olmak Kalite Sistemi içerisindeki sorumlu olduğu bütün prosedür ve talimatları uygulamak Kalite hedefleri doğrultusunda geliştirici ve gerçekleştirici çalışmalarda bulunmak Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısına yapmış olduğu hazırlıklar ile katılmak, Satış faaliyetlerini koordine etmek, Müşteri ile ilgili gerekli yazışmaları ve görüşmeleri Genel Müdür’ün bilgisi dahilinde yapmak, Müşteriden gelen sipariş değişiklik isteği ve […]