ISO 9001 -- İSO 9001

 

 

 

ISO 9004  2008 Kalite Yönetim sistemleri – Performans Geliştirme için Kılavuzu 
Bu Standart Kalite Yönetim Sistemi standart ailesinin bir üyesi olarak geliştirilmiştir.

Standart ISO 9001 2008 belgesi standardının her maddesine göre PERFORMANS İYİLEŞTİRMEYİ gösterecek şekilde yol gösterir.

Standartlar birlikte kullanılabileceği gibi ayrı ayrı da kullanılabilir ve kendi kendine değerlendirme ile ilgili bir sistematik oluşturur.

 

PERFORMANS GELİŞTİRME..