iso 9001

iso belgsi bünyesinde Kalite Sistemini ISO 9001:2008 Standardına göre kurmuş olup, Kalite Sistemi; Kalite El Kitabı, Ana Süreç Şeması, Kalite Sistemi Prosedürleri, Kalite planlaması, faaliyetlerinden oluşur ve bu kalite sisteminde aşağıdaki dokümanlar bulunur. ¨      Kalite Politikası ¨      Kalite el kitabı ¨      Kalite hedefleri ¨      Ana Süreç Şeması ¨      Kalite sistemi prosedürleri ¨      Organizasyon Şeması ve […]

iso 9001 belgesi nasıl alınır

İSO BELGESİ GÖREV TANIMLAR Kalite Yönetim Sistemi’nin gelişmesine yardımcı olmak Kalite Sistemi içerisindeki sorumlu olduğu bütün prosedür ve talimatları uygulamak Kalite hedefleri doğrultusunda geliştirici ve gerçekleştirici çalışmalarda bulunmak Bölüm ile ilgili prosedür ve talimatları hazırlamak Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısına yapmış olduğu hazırlıklar ile katılmak, Bağlı olduğu kadro planlamasını ve kaynak planlamasını yapmak Satın alma faaliyetleri […]