iso 9001 ankara

Kalite Yönetim Sisteminde Yönetim Temsilcisi olarak görev almak. Kuruluşu ISO 9001  Kalite Yönetim Sistemi kapsamında dış kuruluşlara ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek. Şirketin ISO 9001 kapsamındaki tüm faaliyetlerinin uygulamalarını incelemek ve denetlemekle yetkili ve Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç olduğunda üst yönetime rapor vermek. Kalite […]