iso 9001 belgesi eğitimleri

Kalite El Kitabı kuruluş içinde  Yönetim Kuruluna, bölüm müdürlerine / sorumlularına ve belgelendirme firmasına kontrollü (KONTROLLÜ DOKÜMAN) olarak imza karşılığında dağıtılır. Orijinali Yönetim Temsilcisinde bulunur.   Bu kalite el kitabının yeni yayınlanmış, revizyon yapılmış geçerli nüshaları veya sayfaları; revizyon tarihi ve revizyon no.larında gerekli değişiklikler Yönetim Temsilcisi tarafından yapılarak ve Genel Müdürün onayından sonra teslim […]

iso belgesi fiyatı

İSO GÖREV VE  TANIMLAMARI Kalite sistemi içersinde sorumlu olduğu bütün prosedür ve talimatları uygulamak. Kalite hedefleri doğrultusunda geliştirici  ve gerçekleştirici çalışmalarda bulunmak. “Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı” için gündem doğrultusunda ve kalite sisteminin etkiliği konusunda hazırladığı bilgileri toplantıdan  iki  gün önce Genel Müdüre iletmek. “Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı”na  yapmış olduğu hazırlıklara katılmak Bölüm ile ilgili prosedürleri […]