iso belgesi nasıl alınır

        .Her bölüm müdürü kendi ön arşivinde oluşan içinde bulunduğu yılın kayıtlarını bir sonraki yılın aralık ayında  genel arşive teslim eder. (Örn: 2010 yılı kayıtları, 2011 yılının aralık ayında arşive teslim edilecektir.)    .Genel arşive giren kayıtlar, kayıt kontrol listesinde belirtilen sürelerde saklandıktan sonra imha edilir. .Kuruluşta kayıtların düzenli olarak yazılması, muhafazası, gerekli kontrollerinin yapılmasını sağlamak […]

iso belgesi maliyeti

Benzer bir görevde en az 5 yıl deneyim. Yöneticilik vasıflarına sahip olmalı Etkili iletişim kurabilmeli İş planlamasında tecrübe sahibi olmalı Tercihen Üniversite Mezunu olmalı Temel Bilgisayar ve yabancı dil bilgisine sahip olmalı. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi almış olmalı. ISO 9001:2008 Kuruluş İçi Tetkikçisi Eğitimi almış olmalı.