iso belgesi nasıl alınır

        .Her bölüm müdürü kendi ön arşivinde oluşan içinde bulunduğu yılın kayıtlarını bir sonraki yılın aralık ayında  genel arşive teslim eder. (Örn: 2010 yılı kayıtları, 2011 yılının aralık ayında arşive teslim edilecektir.)    .Genel arşive giren kayıtlar, kayıt kontrol listesinde belirtilen sürelerde saklandıktan sonra imha edilir. .Kuruluşta kayıtların düzenli olarak yazılması, muhafazası, gerekli kontrollerinin yapılmasını sağlamak […]

iso belgesi ankara

KALİTE POLİTİKASINI BELİRLEMEK 2.FİRMANIN HEDEFLERİNİ BELİRLEMEK, 3.Tespit Edilen Hedefler doğrultusunda; v  Kısa ve Uzun vadeli planlama yapmak, v  Kısa vadeli detay planlar yapmak, v  Firmanın Hedefleri doğrultusunda  yürümesini kontrol etmek, v  Aylık toplantılar yapmak ve aylık raporları görüşmek, v  Firmanın finansman sorununu çözmek, v  Bütçe hazırlamak ve bütçe kontrollerini yapmak, v  Yeni iş sahaları aramak, […]