iso belgesi ankara

KALİTE POLİTİKASINI BELİRLEMEK 2.FİRMANIN HEDEFLERİNİ BELİRLEMEK, 3.Tespit Edilen Hedefler doğrultusunda; v  Kısa ve Uzun vadeli planlama yapmak, v  Kısa vadeli detay planlar yapmak, v  Firmanın Hedefleri doğrultusunda  yürümesini kontrol etmek, v  Aylık toplantılar yapmak ve aylık raporları görüşmek, v  Firmanın finansman sorununu çözmek, v  Bütçe hazırlamak ve bütçe kontrollerini yapmak, v  Yeni iş sahaları aramak, […]