iso belgesi nasıl alınır

        .Her bölüm müdürü kendi ön arşivinde oluşan içinde bulunduğu yılın kayıtlarını bir sonraki yılın aralık ayında  genel arşive teslim eder. (Örn: 2010 yılı kayıtları, 2011 yılının aralık ayında arşive teslim edilecektir.)    .Genel arşive giren kayıtlar, kayıt kontrol listesinde belirtilen sürelerde saklandıktan sonra imha edilir. .Kuruluşta kayıtların düzenli olarak yazılması, muhafazası, gerekli kontrollerinin yapılmasını sağlamak […]

iso belgesi nasıl alınır

İzleme ve Ölçme : Müşteri Memnuniyet ve Beklenti Anketleri yapılmakta sonuçları YGG’de değerlendirilmektedir. Kuruluş içi kalite tetkikleri ilgili plan doğrultusunda bağımsız ve eğitim almış tetkikçiler tarafından gerçekleştirilip raporlanmaktadır. Proses Performansları İzleme Tablosu  Uygun olmayan ürün- hizmet kontrolü ile ilgili prosedür oluşturulmuştur. Veri analizleri; satış ciroları, müşteri memnuniyeti,düzeltici ve önleyici faaliyetler ve tedarikçi performanslarını içermektedir. Kalite […]