İzleme ve Ölçme :

Müşteri Memnuniyet ve Beklenti Anketleri yapılmakta sonuçları YGG’de değerlendirilmektedir.

Kuruluş içi kalite tetkikleri ilgili plan doğrultusunda bağımsız ve eğitim almış tetkikçiler tarafından gerçekleştirilip raporlanmaktadır.

Proses Performansları İzleme Tablosu 

Uygun olmayan ürün- hizmet kontrolü ile ilgili prosedür oluşturulmuştur.

Veri analizleri; satış ciroları, müşteri memnuniyeti,düzeltici ve önleyici faaliyetler ve tedarikçi performanslarını içermektedir.

Kalite hedefleri,tetkik sonuçları,veri analizi,düzeltici ve önleyici faaliyetler,YGG kullanılarak kalite yönetim sisteminin etkinliği sürekli iyileştirilmektedir.

Düzeltici ve Önleyici faaliyetler başlatılmakta etkinlikleri değerlendirilmektedir.

Düzeltici faaliyet prosedürü :

Önleyici faaliyet prosedürü  :