kalite politikasında da belirtildiği gibi sürekli iyileştirmeyi yaşam tarzının bir parçası olarak görmektedir. Hedefler ile potansiyel iyileştirilebilecek konular tespit edilmekte ve bu konular sürekli iyileştirme planlarıyla uygulamaya geçirilmektedir. İyileştirme girdilerinde tüm çalışanların ve müşterilerimizin fikirleri göz önünde bulundurulmaktadır. 

Kalite Yönetim Sistemimizin sürekliliğini ve gelişmesini sağlamak amacıyla; kaliteyi olumsuz yönde etkileyen unsurların düzeltilmesi ve gerekli önleyici faaliyetlerin başlatılarak uygulanması belirli bir sistem içerisinde gerçekleştirilir.

 

Düzeltici ve Önleyici Faaliyet çalışmaları;

¨       Müşteri şikayetlerinden,

¨       İç tetkiklerden,

¨       Tedarikçilerden,

¨       İstatistik çalışmalardan,

ortaya çıkar.

 

Gelen uygunsuzluk ve hatalarla ilgili olarak yapılan Düzeltici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) kaydı, araştırması, değerlendirmesi, gerekli düzeltmelerin uygulanması, önlemlerin alınması ve kontrolü “Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü”nde belirtildiği şekilde yapılır.

 

Önleyici faaliyet gerektiren problemler ile uğraşmak için gerekli adımlar tespit edilir. Önleyici faaliyetlerin başlatılması ve bunların etkili olmasını sağlamak için kontroller yapılır