ıso 14001 eğitim sertifikası

Eğitim Programı ve İçeriği: Çevre Standartları Tetkik Standartları ISO 14001 Maddeleri Hatırlatma Tetkikin Tanımı, Amaçları Tetkik Tipleri Tetkikçi Özellikleri Tetkik Planları Tetkik Aşamaları Dokümanların Gözden Geçirilmesi Soru Listelerinin Hazırlanması Tetkikin Gerçekleştirilmesi Tetkikin Raporlandırılması ve Sonuçların Takibi Eğitimin Amacı: Mevcut iş süreçlerinin ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminin gereklerine ne derecede uygun olduğunu değerlendirebilmeleri konusunda katılımcıları bilgilendirmek. […]

ıso 14001 belgesi

  İSO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir. […]