iso belgesi

Satınalma dokümanlarında sipariş edilen malzemelerin özelliklerine ait bilgiler mevcuttur. Bu bilgiler; ¨    Tip, sınıf, derece veya diğer kesin tanımlamalar, ¨    Prosedürler, teknik şartnameler, herhangi bir yazılı tanıtıcı bilgiyi kapsar. SATIN ALINAN ÜRÜNÜN DOĞRULANMASI Satınalınan, hammadde veya malzemeler sipariş formu üzerinden Satınalma Sipariş Doğrulama Formu kullanılarak ‘’Satınalma Sorumlusu’’ tarafından doğrulandıktan sonra kullanıma sunulmaktadır. Satınalınan hammadde veya […]