Betonun döküleceği nokta yerleştirileceği yer olmalıdır. Betonu bir bölgeye dökerek çekmekveya aktarmak yöntemiyle yerleştirileceği bölgeye taşınmasından kaçınılmalıdır. Beton döküldüğü bölgeden en fazla 3 m’ye kadar yayılabilir. Özellikle döşeme ve yol betonlarında, yerleştirilecek beton, önce bir bölgeye yığılıyor daha sonra yayılmaya çalışılıyor. Bu uygulamadan kaçınılmalıdır.

Beton yatay tabakalar halinde dökülmelidir. Her bir tabakanın kalınlığı 15-30 cm ve her bölgede eşit – homojen olmalıdır. Kolon ve perde gibi elemanlarda tabaka kalınlığı 30-45 cm olmalı ancak barajlar gibi diğer kütle betonlarında bu kalınlıklar artabilir. Beton, daima kalıpların ortasına dökülmelidir. Kalıp yanlarına çarpan beton ayrışır, bu sebeple pompa hortumunun mümkün olduğu kadar kalıp tabanına indirilmesi gerekir. Bu durum betonun ayrışmasını engeller. Taze beton yüksek mesafelerden serbestçe değil, en fazla 80 cm’lik bir yükseklikten düşürülmelidir. Beton daima kalıba düşey yönde ve dik olarak dökülmelidir Betonun yerleştirme işlemine kalıpların köşelerinden başlanmalıdır. Çiseleyen bir yağmur beton dökümü için uygundur. Şiddetli bir yağmurda ise beton dökümünde kaçının. Beton dökümü kesintisiz ve sürekli olmalıdır. Soğuk derze olanak verilmemelidir.