iso-22000• Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle tüm dünyada ticaret kolaylığının sağlanması
• ISO 22000; diğer perakende standartları kapsar; standart ve kodeks ile ilişkili uluslararası bilinen yasal uygulamalardan bahseder, 
• Belirlenen kriterlerin dışındaki ürün oranındaki azalmadan dolayı maliyetlerin azalması ve firmanın vizyonunun korunması
• Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımı ile risklerin hızlı, verimli ve dinamik kontrolü, 
• Gıda güvenliği ile ilgili tüm tüketici taleplerini karşılaması. 
• Ön gereklilik programlarının sistematik yönetimi, 
• Tüm personelin gıda güvenliği ve hijyen konusunda bilinçlenmesi ve artan teknik yeterlilik sağlanması
• Gıda zehirlenmesi riskini minimize etmesi
• Gıda güvenliği unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim sağlanması
• Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi, 
• Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması, 
• Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi 
• Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesi, 
• Etkin stok kontrolü ve veri sağlama 
• Etkin zaman yönetimi, 
• Müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlanması. 
• Pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesi, 
• Ürün güvenlik problemlerini önlemesi, 
• Hata yapılarak kazanılan tecrübeye güvenmekten ziyade potansiyel tehlikeleri önceden haber vermesi, 
• Etkin kontrol geliştirmeye sistematik olarak yaklaşması.