kalite belgeleri

İşletmeye ait tüm birinci seviye ve ikinci seviye dokümanların hazırlanmasından Yönetim Temsilcisi ve ilgili bölüm müdürleri sorumludur. Üçüncü seviye dokümanlar ilgili bölüm müdürleri/sorumluları tarafından hazırlanmaktadır. Dokümanlar Yönetim Temsilcisi tarafından incelenir, Genel Müdür tarafından onaylanır. Tüm dokümanların onaylandıktan sonra yayınlanması ve ilgili bölümlere ve kişilere dağıtılması Dokümanların Kontrolü Prosedürü‘ne göre yapılır.   Kayıtlar, işletmenin Kalite Sistemi […]