Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

  KATEGORİ :  YÖNETMELİKLER  05.11.2010  BAŞLIK :  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26939 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar              Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam              […]

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

  KATEGORİ :  YÖNETMELİKLER  02.12.2011  BAŞLIK :  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ   Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)   Bayındırlık ve İskan Bakanlığından   Resmi Gazete Tarihi: 08/09/2002   Resmi Gazete Sayısı: 24870   BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar   Amaç   Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, bina ve diğer inşaat mühendisliği işleri dahil olmak üzere tüm […]