ıso belgesi

Şirketler nedeniyle ISO 14001 düşünmelisiniz: Giderek daha sıkı mevzuat ve düzenlemeler. Tüketici algısı ve “Ecolabelling” standart bir form geliştirmek gerekir. Yaygın kavramını kullanarak mevcut maliye politikası ve amaçlanan Hükümeti Çevre Politikası “kirleten öder”. Ilgi büyüme ve finansal kurumlar, yatırımcılar ve sigortacılar tarafından “Yeşil” yatırım portföylerinin kullanımı. Çevresel konularda müşterileri tarafından “Açık Kitap” politikası talebi. ISO […]

Analizi, ISO 9001 sertifikası gerçekten bu artan satış yoluyla ağırlıklı olarak elde edilir finansal performansını artırmak, ve olmadığını gösteriyor. Bu ISO 9001 mekanizmaları ve (bkz. Şekil 1) artan finansal performans neden olabilir, iç, dış ve sinyalizasyon faydalar arasındaki ilişkiyi daha yakından bakarak açıklanabilir. örgütleri hemen tasdik edildikten sonra mali açıdan daha verimli hale olmayabilir rağmen Öncelikle, […]